• Wycieczka rowerowa

    •  

     Zamień samochód na rower – wycieczka rowerowe po okolicy - ZGO Pukinin.

     Dnia 20 kwietnia 2018 r. odbyła się wycieczka rowerowa „Zamień samochód na rower” do Zakładu ZGO Pukinin zorganizowana przez opiekuna Szkolnego Koła LOP panią Agatę Mika w ramach programu szkolnego „Komisja- emisja, czyli rozliczamy niską emisję”. Uczestnikami byli uczniowie oddziałów VA, VIA, VIB, VIC oraz VIIB i VIIC – 21 uczniów – z opiekunami: p. Olgą Zarzycką i p. Adrianem Bajanem.

      

     Głównym celem wycieczki było poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu edukacji przyrodniczej, wzrost świadomości ekologicznej,  kształtowanie wrażeń estetycznych poprzez kontakt z przyrodą. Kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych wśród uczniów oraz zapewnienie niezbędnych informacji nt. stanu środowiska i działań na rzecz jego ochrony, jak również popularyzacja turystyki rowerowej oraz popularyzacja wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa ruchu drogowego, zachęcenie do właściwego obcowania z przyrodą i nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży przyzwyczajeń do zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

     Czas trwania: 2 godz.

     Trasa: Rawa Mazowiecka – Pukinin – Rawa Mazowiecka

     O godzinie 900 wyruszyliśmy na rowerach sprzed budynku szkoły w podróż do Zakładu ZGO Pukinin, gdzie zwiedzaliśmy ścieżkę edukacyjną – „Ogród Dydaktyczny”. Pogoda nam dopisała, humory również.  Uczestników wycieczki powitał przewodnik, którzy zapoznał nas z regulaminem zwiedzania Zakładu, a następnie oprowadził nas po Zakładzie i zapoznał z instalacjami do przetwarzania odpadów tj.

     - instalacją MBP – sortowania i kompostowania odpadów,

     - składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz składowiskiem odpadów niebezpiecznych (azbestowych),

     - PSZOK

     Czas w tych niesamowitych miejscach minął nam nieubłaganie. Po zwiedzaniu wyruszyliśmy w podróż powrotną. Pełni niezapomnianych wrażeń wróciliśmy do Rawy Mazowieckiej.                                                         

      

     Agata Mika

                                                                        Opiekun Szkolnego Koła LOP

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
   • sekretariat@rawska2ka.pl
   • 46 814 22 36
   • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2 Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 157
 • Galeria zdjęć

   brak danych