• Misja szkoły

   • Baza szkoły pozwala efektywnie kształcić oraz doskonalić umiejętności, kierujemy się wyznaczonymi wartościami  i poszanowaniem godności.

    Nauczyciele i wszyscy pracownicy pracują nad tym, aby nasza szkoła była bezpieczna, przyjazna, partnerska i wspierająca rozwój ucznia.

    Wychodzimy z założenia, że nauczyciele wychowują głównie poprzez oddziaływania własną postawą i zachowaniem oraz przekonującą prezentacją własnych umiejętności.

    Zapewniamy, że nauczyciele to nie tylko specjaliści danego przedmiotu, ale przede wszystkim wychowawcy, którzy w stosunku do uczniów odznaczają się takimi cechami jak:

    ➡ zapał, wiedza i doświadczenie w wychowaniu - sprzyjające rozwojowi ucznia,

    ➡ otwartość na pomysły ucznia,

    ➡ są partnerem dla niego,

    ➡ indywidualne podejście do każdego ucznia (traktują ucznia podmiotowo),

    ➡ cieszą się zaufaniem ucznia i rodzica,

    ➡ otwartość na problemy i umieją im sprostać,

    ➡ dyspozycyjność (mają czas dla ucznia po zajęciach lekcyjnych),

     

    Wspólnie z rodzicami nauczyciele pracują nad metodami ścisłej współpracy, które polegają na:

    ➡ regularnych spotkaniach,

    ➡ indywidualnych kontaktach mających na celu bieżącą informację o zachowaniu dziecka i postępach w nauce (konsultacje i porady),

    ➡ informowaniu rodziców o aktualnych potrzebach szkoły,

    ➡ udziale rodziców w sponsorowaniu szkoły.

     

    W zakresie przygotowania zawodowego:

    ➡ są kompetentni,

    ➡ komunikatywni,

    ➡ potrafią przekazać wiadomości w sposób ciekawy i przystępny,

    ➡ stosują zróżnicowane metody i formy pracy,

    ➡ dobrze organizują pracę własną i uczniów,

    ➡ indywidualizują wymagania i dostosowują je do możliwości i potrzeb uczniów,

    ➡ doskonalą swoje umiejętności w różnego rodzaju szkoleniach,

    ➡ znają środowisko rodzinne ucznia i umieją wesprzeć i pomóc rodzinie w problemach wychowawczych,

    ➡ wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci,

    ➡ dzielą się swoim doświadczeniem i współpracują z innymi nauczycielami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły,

    ➡ wnikliwi obserwatorzy uczniów i ich środowiska rodzinnego,

    ➡ obiektywni – pragną wyrównać szanse wszystkich uczniów,

    ➡ sprawiedliwi,

    ➡ z poczuciem humoru,

    ➡ stawiają wymagania i konsekwentnie je realizują,

    ➡ umieją rozwinąć i pogłębić umiejętności w kierunku, w którym dziecko wykazuje zdolności.

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
   • sekretariat@rawska2ka.pl
   • 46 814 22 36
   • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2 Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 565
 • Galeria zdjęć

   brak danych