• Historia szkoły

  • 22.07.1960 r.

   ➡ uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę szkoły Pomnika Tysiąclecia,

   12.12.1962 r.

   ➡ uroczyste otwarcie nowej szkoły,

   07.01.1963 r.

   ➡ pierwszy dzień zajęć lekcyjnych,

   • Liczba uczniów – 767                  

   • Liczba oddziałów – 21

   • Liczba nauczycieli – 24

   Kadra Pedagogiczna na dzień 07.01.1963 r.:

   Kieszek Władysław – kierownik szkoły,

   Klimkiewicz Rozalia – z-ca kierownika szkoły,

   Bartkowicz Helena, Ciechalska Teresa, Gradowska Jadwiga, Grot Leokadia, Grzegorczyk Helena, Janeczek – Kaczmarek Barbara, Jarecka Józefa, Kieszek Józefa, Kordala Sabina, Kozik Anna, Lesiak Jan, Mamica Anna, Prociow Józef, Rataj Marian, Socha Władysław, Stankiewicz Janina, Statkowska Helena, Stolarek – Prakseda Teresa,Wisiorowski Edward, Wojtkiewicz Danuta, Zarębska Wiesława, Żebrowska Zofia.

   1967 r.

   ➡ opuszcza szkołę pierwszych 96 ósmoklasistów,

   01.09.1970 r.

   ➡ szkoła pełni funkcję szkoły zbiorczej. Punkty filialne:

   • Julianów,

   • Kaleń,

   • Konopnica,

   • Leopoldów,

   • Pukinin,

   • Wałowice.

    

   1972/1973 r.

   ➡ szkoła w 10 – lecie istnienia otrzymuje imię Bronisława Wesołowskiego,

   01.01.1977 r.

   ➡ likwidacja punktu filialnego w Julianowie. Uczniowie przechodzą do punktu w Konopnicy,

   1978/1979 r.

   ➡ wdrożono system dziesięcioletniej powszechnej ogólnokształcącej szkoły średniej,

   1979/1980 r.

   ➡ wzrastająca liczba uczniów zmusza dyrekcję do wynajęcia 4 klas w budynku Liceum Ogólnokształcącego:

   • liczba uczniów – 891

   • liczba oddziałów – 33

   20.12.1982 r.

   ➡ uroczyste otwarcie nowego budynku tzw. „małej szkoły”,

   ➡ do dyspozycji oddano 11 klas z zapleczami i salą gimnastyczną,

   14.01.1983 r.

   ➡ pierwsze zajęcia uczniów klas I-III w nowej szkole,

   1983/1984 r.

   ➡ likwidacja punktów filialnych w Leopoldowie i Wałowicach, uczniowie klas I-III uczęszczają do naszej szkoły. Szkoła w Pukininie zostaje samodzielną placówką,

   1986/1987 r.

   ➡ filia szkoły w Konopnicy staje się pełną ośmioklasową placówką,

   01.01.1990 r.

   ➡ decyzją Rady Pedagogicznej zniesiono dotychczasowe imię szkoły,

   1994/1995 r.

   ➡ w drugim semestrze 384 uczniów klas I-III i 16 nauczycieli przechodzi do nowo otwartej Szkoły Podstawowej nr 4,

   1995/1996 r.

   ➡ do Szkoły Podstawowej nr 4 przechodzi 265 uczniów klas V i VI oraz 16 nauczycieli,

   01.01.1996 r.

   ➡ nadzór nad szkołą przejmuje samorząd lokalny,

   11.11.1996 r.

   ➡ przekazanie sztandaru ufundowanego przez kombatantów,

   1997/1998 r.

   ➡ szkoła liczy 660 uczniów i zatrudnia 50 nauczycieli oraz 15 pracowników obsługi,

   22.05.1998 r.

   ➡ uroczystość 35 – lecia szkoły nadanie imienia Marii Konopnickiej,

   ➡ poświęcenie sztandaru szkoły ufundowanego przez Związek Kombatantów RP I Byłych Więźniów Politycznych,

   01.06.1998 r.

   ➡ grupa „Młodzi Ekolodzy” zajęła I miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym TPD „Dbamy o   piękno mojego Domu Ziemi”,

   16.03.2000 r.

   ➡ „Kangur Matematyczny” 

   • I miejsce - Tomasz Rzącki

   • II miejsce – Chojecka Katarzyna

   01.06.2000 r.

   ➡ Justyna Rzeźnicka zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Mój Las”,

   20.11.2000 r.

   ➡ wręczenie aktu mianowania nauczycielom,

   12 - 16.03.2001 r.

   ➡ Szkolne Dni Walki z Przemocą,

   22 - 26.10.2001 r.

   ➡ Tydzień Kultury Chrześcijańskiej (II edycja),

   10.04.2002 r.

   ➡ sprawdzian kompetencji w klasach VI,

   2002 r.

   ➡ Akcja charytatywna dla Czarka,

   ➡ IV miejsce w mistrzostwach powiatu - bieg 800 m,

   ➡ Tenis stołowy:

   • I miejsce powiatowe,

   • II miejsce rejonowe,

   • V miejsce wojewódzkie

   • II miejsce w województwie w tenisie stołowym

   ➡ III miejsce w  III powiatowym turnieju o ,, Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”,

   ➡ Edukacja Ekologiczna uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 przy współfinansowaniu  WFOŚiGW w Łodzi i Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej,

   2003 r.

   ➡ wymiana okien w szkole 120 sztuk,

   ➡ modernizacja pawilonu TUR ( obłożenie płytami ogniochronnymi, remont sanitariatów, instalacji elektrycznej, wykonanie szatni),

   ➡Edukacja Ekologiczna uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 przy współfinansowaniu  WFOŚiGW w Łodzi i Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej,

   2004 r.

   ➡ modernizacja kotłowni szkolnej i termomodernizacja,

   2005 r.

   ➡18 miejsce w finale krajowym ,,czwartków lekkoatletycznych”,

   ➡ zajęcie V miejsca drużynowo oraz I indywidualnie w Mistrzostwach Polski SZS w tenisie stołowym,

   ➡ zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Powiatowych w Indywidualnych Biegach Przełajowych,

   ➡ chodnik przed szkołą,

   ➡ remont budynku TUR 9 pomieszczenia chłodnicze, wyłożenie ścian płytami kartonowo - gipsowymi, posadzki, okratowanie okien, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie podjazdu betonowego, wymiana instalacji elektrycznej,

   2006 r.

   ➡ uzyskanie przez szkołę certyfikatu Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego na okres 5 lat szkolnych,

   ➡ zajęcie I miejsca w XII Mikołajkowym Ogólnopolskim Turnieju Minisiatkówki dziewcząt i chłopców,

   ➡ zajęcie II miejsca w VI ogólnopolskim turnieju szkół w tenisie stołowym,

   ➡ wizyta Biskupa Andrzeja Dziuby,

   ➡ wymiana parkietu w 2 pracowniach,

   2007 r.

   ➡ zajęcie III miejsca w II Powiatowym Przeglądzie Małych Form Artystycznych,

   ➡ zdobycie dyplomu w Powiatowym Etapie Konkursu Plastycznego ,,Kiedy dzwonię po straż pożarną”,

   ➡ zajęcie I oraz II miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach  Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w Tenisie Stołowym w kategorii: ŻAK,

   ➡ trenerem roku został Pan Zbigniew Bajan,

   ➡ zajęcie II miejsca w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym chłopców,

   ➡ zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej szkół- VII Ogólnopolski Turniej w Tenisie Stołowym,

   ➡ zajęcie II miejsca w tenisie stołowym chłopców - Finał Wojewódzki,

   ➡ zajęcie III miejsca w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików w tenisie stołowym,

   ➡ zajęcie III miejsca w finale Ogólnopolskiego Turnieju Uczniowskich Klubów Sportowych,

   ➡ powołanie vice Dyrektora Szkoły Pani Moniki Mierzejewskiej,

   ➡ zakup materiałów ogrodzeniowych i ich montaż,

   ➡ wymiana parkietu w 2 pracowniach,

   ➡ dostosowanie łazienek dla niepełnosprawnych,

   ➡ modernizacja radiowęzła,

   ➡ wielozadaniowe boisko sportowe.

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
   • sekretariat@rawska2ka.pl
   • 46 814 22 36
   • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2 Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 1465
 • Galeria zdjęć

   brak danych