• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

     • Z wielką radością informujemy, że nasza Szkoła uzyskała wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych (kierunek interwencji 3.1 Zakup nowości do placówek wychowania przedszkolnego).

    • Biblioteka szkolna


    • Witamy w bibliotece
     Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej

      

      W bibliotece:   
      - chętnie Cię widzimy,
      - nie stawiamy stopni,
      - do niczego nie zmuszamy.  
      
      W bibliotece możesz:   
      - wybierać i wypożyczać książki,
      - czytać czasopisma,
      - myśleć i szukać informacji,
      - korzystać z Internetu,
      - zadawać pytania,
      - uśmiechać się,
      - mieć spokój.

     Główne cele pracy biblioteki to:

     1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia oraz korzystania z różnego rodzaju    zborów na dalszych etapach edukacji.
     2. Zapewnienie prawidłowego przebiegu informacji na temat istniejących w bibliotece pozycji książkowych.
     3. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
     4. Wprowadzenie komputerowej bazy księgozbioru.
     5. Rozwijanie kreatywności uczniów.

      

     Księgozbiór naszej biblioteki liczy ponad 22.000 woluminów. Biblioteka swoim czytelnikom oferuje bogaty wybór zarówno książek, zbiorów specjalnych jak i innych dokumentów przydatnych uczniom, nauczycielom, rodzicom. Księgozbiór naszej biblioteki w całości jest skomputeryzowany w programie Moll.  Zbiory te gromadzone są zgodnie z potrzebami użytkowników, umożliwiają prowadzenie efektywnej działalności informacyjnej. Główny trzon stanowią lektury szkolne oraz literatura piękna dla dzieci i młodzieży. Możemy pochwalić się również bogatym księgozbiorem literatury popularno- naukowej i metodycznej służącej kadrze pedagogicznej z zakresu psychologii, pedagogiki i zarządzania. W bibliotece gromadzone są także zbiory audiowizualne. Księgozbiór naszej biblioteki dostosowany jest do potrzeb uczniów i nauczycieli. Księgozbiór dla nauczycieli obejmuje literaturę ogólno- pedagogiczną, psychologiczną, pozycje metodyczne.

     Nasza biblioteka jest miejscem wielu spotkań. W czytelni odbywają się wystawy, konkursy recytatorskie, lekcje biblioteczne, lekcje otwarte. Od wielu lat biblioteka współpracuje z Biblioteką Dziecięcą oraz Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej, zwłaszcza w zakresie organizowania  konkursów czy spotkań autorskich.

     W bibliotece działa także Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej  ICIM. W skład ICIM wchodzą cztery stanowiska komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka). Z pracowni multimedialnej korzystają   uczniowie naszej szkoły i kadra placówki.

     W naszej bibliotece znajduje się także czytelnia, która jest azylem dla uczniów, którzy chętnie  przychodzą do biblioteki po zajęciach  czy podczas przerw międzylekcyjnych. Warto podkreślić , że czytelnictwo w naszej szkole stale rośnie jak również  na bieżąco kompletowany jest zestaw aktualnych lektur. Biblioteka pozyskuje nowości z różnych źródeł. W miarę możliwości dokonuje zakupów uwzględniając potrzeby użytkowników. Biblioteka stara się także pozyskać fundusze na zakup od rady Rodziców. Oprócz tego w bibliotece prowadzona jest całoroczna akcja,, Pozostaw ślad po sobie w bibliotece szkolnej”, dzięki której nasz księgozbiór systematycznie wzbogaca się o dary przynoszone przez uczniów  i ich rodziców oraz nauczycieli.

     W związku z przystąpieniem naszej szkoły do programu Rządowego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz ,,Książki Naszych Marzeń” zostały zakupione książki dla dzieci niebędące podręcznikami oraz  zostały zrealizowane między innymi  działania:

     - klasy I realizowały projekt ,,Znam i lubię Franklina”, uczniowie zapoznani zostali z przygodami Franklina oraz wykonywali wydzierankę Franklina i wykonywali zakładki do książek,

     - klasy II  realizowały projekt ,,Z książką na ty”, uczniowie wykonywali ilustrację do przeczytanej książki z projektu oraz odbył się konkurs recytatorski utworów Jana Brzechwy,

     - klasy trzecie – uczniowie mieli za zadanie wykonać projekt okładki do przeczytanej książki oraz odbył się konkurs pięknego czytania,

     Klasy IV
     - odbył się konkurs czytelniczy do przeczytanej  książki ,,Mikołajek” autorstwa Sempe Gościnny,

     Klasy V
     - odbył się konkurs czytelniczy do przeczytanej książki  ,,Chłopcy z placu broni” autorstwa Ferenca Molarna,

      Klasy VI

     - odbył się konkurs czytelniczy do przeczytanej książki  ,,W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza.

             Ponadto  uczniowie klas V i VI zostali zapoznani z twórczością Henryka Sienkiewicza oraz odbył się konkurs czytelniczy o twórczości pisarza.

     Klasy IV, V,VI  oprócz konkursów uczestniczyli w zajęciach czytelniczych na których mieli za zadanie zaproponować przeczytaną przez siebie książkę koledze, koleżance, rozmawiali na temat ulubionej książki, odbyły się zajęcia pt. ,,Godzina z ciekawą książką”, ,,Rozwijamy swoje zainteresowania” - uczniowie prezentowali ulubioną książkę.


     Do wypożyczalni i czytelni  zapraszamy:  

      
     Dzień tygodnia         Godziny pracy
     Poniedziałek                  7.00 - 17.00
     Wtorek                         9.00 - 17.00
     Środa                           7.00 - 16.00
     Czwartek                      7.00 - 17.00
     Piątek                          7.00 - 15.00

      

     Nauczyciel bibliotekarz mgr Karolina Dobrosz-Stępkowska


         

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
   • sekretariat@rawska2ka.pl
   • 46 814 22 36
   • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2 Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 1317
 • Galeria zdjęć

   brak danych