• O nas

    •  

     Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców.


     W naszej szkole świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 17.00. Do świetlicy uczęszczają dzieci zapisane na prośbę rodziców, oczekujące na zajęcia dodatkowe.

     W świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023 pracuje 5  nauczycieli : pani Joanna Rzeźnicka, pani Beata Rzeźnicka i pani Jolanta Wojakowska, pani Ewa Gorgas i pan Paweł Dębski..

     Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

     Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć  świetlicowych, organizowane są między innymi:

     1. zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.;
     2. żywe słowo: recytacje, czytelnictwo;
     3. zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania i pisania;
     4. zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne;
     5. zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, na placu zabaw i boisku, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną,
     6. zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci; zajęcia z wykorzystaniem komputerów i internetu,
     7. realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

      

     Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Biorą udział w organizowanych konkursach świetlicowych .

     Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Duży nacisk kładziony jest, na pomoc uczniom w odrabianiu zadanych prac domowych.

     Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając    tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych

     Bazę lokalową świetlicy stanowi sala dostosowane do potrzeb dzieci.  Znajdują się w niej zabawki, klocki, układanki. Posiadamy telewizor,  odtwarzacz DVD.

     Korzystamy z boiska szkolnego, sali gimnastycznej.

     Świetlica systematycznie doposażana jest i wzbogacana w nowe gry, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt do zajęć rekreacyjno – sportowych oraz materiały do zajęć plastycznych.


     Dzieci i ich rodzice zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
   • sekretariat@rawska2ka.pl
   • 46 814 22 36
   • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2 Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 1225
 • Galeria zdjęć

   brak danych