• O nas

  •  

   Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców.


   W naszej szkole świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 16.30. Do świetlicy uczęszczają dzieci zapisane na prośbę rodziców, oczekujące na zajęcia dodatkowe oraz oczekujące na autobus szkolny.

   W świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 pracuje 3 nauczycieli : pani Joanna Rzeźnicka, pani Lucyna Przyborek i pani Monika Wojciechowska.

   Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

   Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć  świetlicowych, organizowane są między innymi:

   1. zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.;
   2. żywe słowo: recytacje, czytelnictwo;
   3. zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania i pisania;
   4. zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne;
   5. zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, na placu zabaw i boisku, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną,
   6. zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci; zajęcia z wykorzystaniem komputerów i internetu,
   7. realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

    

   Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Biorą udział w organizowanych konkursach świetlicowych .

   Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Duży nacisk kładziony jest, na pomoc uczniom w odrabianiu zadanych prac domowych.

   Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając    tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych

   Bazę lokalową świetlicy stanowią sale dostosowane do potrzeb dzieci. W salach znajdują się zabawki, klocki, układanki. Posiadamy telewizor,  odtwarzacz DVD.

   Korzystamy z boiska szkolnego, sali gimnastycznej, sali gier i zabaw, sali informatycznej oraz z tablic interaktywnych .

   Świetlica systematycznie doposażana jest i wzbogacana w nowe gry, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt do zajęć rekreacyjno – sportowych oraz materiały do zajęć plastycznych.


   Dzieci i ich rodzice zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
   • sekretariat@rawska2ka.pl
   • 46 814 22 36
   • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 5
 • Galeria zdjęć

   brak danych