• Zajęcia pozalekcyjne

  •  

   Uczniowie szkoły mogą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności na zajęciach dodatkowych i kół zainteresowań:
    

   - teatralnym,

   - artystycznym,

   - matematyczno-przyrodniczym,

   - technicznym,

   - fotograficznym,

   - informatycznym,

   - chórze szkolnym,

   Zajęciach rozwijających z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka rosyjskiego,

   - ekologicznym,                       

   oraz:

   - tenisa stołowego, mini piłki siatkowej, zajęć przygotowujących do zawodów.

    

   Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzone są przez nauczycieli specjalistów zajęcia z zakresu Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej:

   • Zajęcia rewalidacyjne o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym,

   • Zajęcia rewalidacyjne o charakterze logopedycznym,

   • Zajęcia rewalidacyjne o charakterze psychologicznym,

   • Zajęcia rewalidacyjne o charakterze psychoedukacyjnym,

   • Grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

   • Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

   • Grupowe zajęcia dydaktyczo-wyrównawcze,

   • Indywidualne zajęcia dydaktyczo-wyrównawcze,

   • Grupowe zajęcia z elementami SI,

   • Grupowe zajęcia logopedyczne,

   • Indywidualne konsultacje z psychologiem,

   • Grupowe zajęcia z psychologiem,

   • Grupowe zajęcia psychoedukacyjne,

   • Wspierające zajęcia z pedagogiem szkolnym,

   • Zajęcia wspierające,

   Harmonogram_zajec_grupowych_2022_2023.Xlsx_-_Arkusz2.pdf

    

    

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
   • sekretariat@rawska2ka.pl
   • 46 814 22 36
   • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2 Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 843
 • Galeria zdjęć

   brak danych