• Nagłówek

    • Szkoła Podstawowa nr 2 im Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej rozpoczęła realizację projektu „Ekopracownia pod chmurką". W wyniku rozstrzygnięcia konkursu pn. „Ekopracownia pod chmurką", szkoła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, przeznaczone dla najlepszych projektów polegających na zagospodarowaniu wybranego miejsca na terenie należącym do szkoły lub przedszkola, w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej.

     Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu przyszkolnego, poprzez zakup pomocy dydaktycznych, stacji meteorologicznej, zegara słonecznego, nasadzenie roślin, utworzenie ścieżek dydaktycznych, ale także stworzenie miejsca z ławkami do przeprowadzania lekcji na świeżym powietrzu. Ponadto zakupione zostaną ule pokazowe, a w ramach konkursów szkolnych starsi uczniowie będą mogli wykonać budki lęgowe, poidełka i karmniki dla ptaków, a wokół będą ustawione tablice informacyjno-edukacyjne wykorzystywane na zajęciach w terenie.

     Szkoła, w ramach tego zadania, przewiduje przeprowadzanie licznych spotkań, prelekcji i pogadanek, prowadzonych przez nauczycieli, jak i zaproszonych gości.

     W „pracowni na świeżym powietrzu" odbywać się będą doświadczenia, konkursy oraz gry i zabawy związane z warunkami atmosferycznymi, zmianą pór roku, które w naturalny sposób sprzyjać będą rozwijaniu spostrzegawczości i prawidłowemu pojmowaniu zjawisk.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
   • sekretariat@rawska2ka.pl
   • 46 814 22 36
   • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2 Poland
 • Liczba wizyt

  liczba odwiedzin: 1017
 • Galeria zdjęć

   brak danych