• Szkoła Pamięta
     • Szkoła Pamięta

     • Wrzesień  zapisał się w historii Polski wyjątkowo boleśnie. To okres obfitujący w tragiczne rocznice i wydarzenia. Bohaterski zryw żołnierza polskiego we wrześniu 1939 roku udowodnił, że ducha walki nie da się łatwo złamać. Agresja sowiecka na Polskę dopełnia ten smutny bilans rocznic. Wrzesień 44, to także czas, w którym powstańcy warszawscy kolejny miesiąc bili się o każdy skrawek swojego miasta. Wycieńczeni walką, ale wciąż mający nadzieję na zwycięstwo czekali na pomoc, która nigdy nie nadeszła...

    • Krajobraz mojego regionu - uczę i pokazuję
     • Krajobraz mojego regionu - uczę i pokazuję

     • Spacer krajobrazowy
      Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. M. Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej uczestniczący w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu unijnego RPO- Kształcenie ogólne – „ Szkoła twórczych umysłów” koła młodych biologów, wzięli udział w międzyszkolnym konkursie p.n.: „Krajobraz mojego regionu - uczę i pokazuję” dla szkół województwa łódzkiego zorganizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi.
    • Erasmus Day 2019
     • Erasmus Day 2019

     • Erasmus Day wystartował w rawskiej2ce. Stoisko z pytaniami i informacjami o programie Erasmus i eTwinning cieszyło się dużym powodzeniem. Również prezentacje z dotychczasowych projektów eTwinning zrealizowanych przez rawską2kę wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów.
    • Wycieczka do biblioteki.
     • Wycieczka do biblioteki.

     • 27.09.2019 r. klasa VII B w ramach zajęć z Doradztwa Zawodowego zapoznała się ze specyfiką funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej.
    • Przetarg - dostawa pomocy dydaktycznych
     • Przetarg - dostawa pomocy dydaktycznych

     • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pomocy dydaktycznych oraz dostawa i montaż infrastruktury sieciowej oraz sprzętu z zakresu Technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na potrzeby projektu pod nazwą „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej.
   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    • sekretariat@rawska2ka.pl
    • 46 814 22 36
    • 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2 Poland
  • Liczba wizyt

   liczba odwiedzin: 20333
  • Galeria zdjęć

    brak danych