Nawigacja

Projekty

Projekt edukacyjny „Let's break the language”

Projekt edukacyjny skierowany jest do uczniów oddziałów V i VI uczęszczających na zajęcia koła języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym 2016/2017 (marzec-czerwiec). Projekt jest współrealizowany przez zagraniczne szkoły z Wielkiej Brytanii, Czech oraz Hiszpanii w ramach programu eTwinning.

W RAMACH PROGRAMU ETWINNING

Dorota Kryczka

SzkołaPodstawowa nr 2

w Rawie Mazowieckiej

Projekt edukacyjny skierowany jest do uczniów oddziałów V i VI uczęszczających na zajęcia koła języka angielskiego Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym 2016/2017 (marzec-czerwiec). Projekt jest współrealizowany przez zagraniczne szkoły z Wielkiej Brytanii, Czech oraz Hiszpanii w ramach programu eTwinning.

Powstał w oparciu o doświad­cze­­nia edukacyjne nauczyciela w zakresie nauczania języka obcego oraz diagnozę potrzeb edukacyjnych uczniów.

W toku nauczania języka obcego stosowałam różnorodne metody aktywizujące, w tym zrealizowałam już dwa projekty edukacyjne współpracując z krajami zagranicznymi poprzez eTwinning. Ponieważ uczniowie bardzo chętnie podejmowali dodatkowe zadania stawiane w trakcie trwania projektu, postanowiłam ich zaangażować kolejny już międzynarodowy projekt założony przeze mnie oraz nauczycieli języka angielskiego z Czech, Anglii oraz nauczyciela informatyki z Hiszpanii pt. „Let's break the language”. Podczas nauki języka obcego na każdej lekcji wyobrażamy sobie hipotetyczne sytuacje komunikowania się z obcokrajowcami. W tym roku szkolnym postanowiłam, aby te hipotetyczne sytuacje stały się realne. Myślę, że realizacja projektu będzie dla uczniów ciekawym zadaniem, ale również wyzwaniem, a przede wszystkim motywacją do nauki języka angielskiego.

 

WIEK UCZNIÓW: 10-14 LAT

NARZĘDZIA: e-mail, Power Point, zdjęcia, rysunki, TwinSpace, chat, video konferencje, MP3

PRZEDMIOTY: język angielski, plastyka, zajęcia komputerowe

CEL OGÓLNY:

 • zdobywanie nowych umiejętności językowych

  CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • uczeń rozwija zdolności komunikacyjne

 • uczeń doskonali umiejętności korzystania z nowych technologi

 • uczeń poznaje nowe kultury

 • uczeń rozwija kreatywność

 • uczeń doskonali umiejętność pracy w grupie

 • uczeń buduje własną samoświadomość.

HARMONOGRAM PROJEKTU

 1. Prezentacje o partnerskich szkołach oraz przedstawienie uczniów. (do końca kwietnia)

 2. Wspólne stworzenie loga projektu. (początek maja)

 3. Wybór łamańców językowych przez każdą ze szkół.

 4. Szukanie partnera ze szkoły partnerskiej na czacie TwinSpace. (połowa maja)

 5. Praca w parach oraz nauka łamańców językowych w języku swojego partnera. (do końca maja)

 6. Konkurs - prezentacja łamańców językowych oraz wybór najlepszej pary. (początek czerwca)

 7. Podsumowanie współpracy poprzez wykonanie wspólnej prezentacji. (połowa czerwca)

METODY WSPÓŁPRACY:

 • Znalezienie partnera projektu i dołączenie do założyciela.

 • Szczegółowy Plan Pracy, określenie czasu realizacji, ilości i sposobu pracy uczniów.

 • Ustalenie zgodności z programem kształcenia.

 • Podział zadań.

 • Stworzenie strony internetowej na TwinSpace.

 • Omówienie możliwości technicznych i dostosowanie metod pracy (uczniowie wykonują prace częściowo w czasie zajęć koła języka angielskiego, częściowo w czasie wolnym w szkole).

 • Kontrola dowodów wykonania zadań uczniów.

 • Nagradzanie - oceny cząstkowe z j. angielskiego.

SPOSOBY EWALUACJI/PREZENTACJI EFEKTÓW:

 • Opinie uczestników n.t. pracy z partnerem na bieżąco.

 • Dyskusja nad użytecznością materiałów na TwinSpace.

 • Umieszczenie informacji ogólnej, sprawozdania z realizacji oraz linku do podglądu Twinspace i na szkolnej stronie, kącik eTwinning w każdej szkole z aktualnymi informacjami nt. przebiegu projektu.

 • Podsumowanie pracy nad projektem na Twin Space.

SPODZIEWANE REZULTATY:

 • Osiągnięcie celów szczegółowych i głównych (patrz: cele powyżej).

 • Publikacja wyników prac w Internecie (Twinspace, strony szkół partnerskich i docelowych).

 • Zachęcenie innych nauczycieli i uczniów obu szkół do udziału w projektach eTwinning.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
 • 46 814 22 36

Galeria zdjęć