Nawigacja

Projekty

ERASMUS+

Szkoła Podstawowa nr 2 od 1 września 2018 roku bierze udział w dwuletnim projekcie wspólnie ze szkołą w Hankham z Anglii. Projekt pt. „Partnership to Evaluate, Advise and Review Language Learning"  realizowany jest w ramach programu ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół. Całkowite przyznane dofinansowanie to 10 194 EUR.

 Główne cele projektu PEARLL to:

•                     ulepszenie metodyki nauczania nowożytnych języków obcych;

•                     podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności nauczycieli języków obcych;

•                     promowanie europejskiej różnorodności językowej oraz świadomości międzykulturowej.

W zaplanowanych działaniach projektu są krótkoterminowe wyjazdy nauczycieli do szkół partnerskich. Nauczyciele będą obserwować zajęcia, wymieniać się doświadczeniami oraz wspólnie przeprowadzą ewaluację zajęć. Oczekiwane efekty wymiana dobrych praktyk oraz świeże spojrzenie na nauczanie języków obcych

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć