Nawigacja

Religia 21. 04. 2020

Jezus Chrystus Najwyższym Kapłanem .

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

 1. Otwórzcie podręcznik na s. 102 i 103 - przyjrzyjcie się ilustracjom . Przedstawiają one kapłanów izraelskich w czasach biblijnych .

2. Korzystając z tabeli Rola kapłana w Starym Testamencie ( podręcznik s. 102 ) zapoznajcie się z zadaniami kapłana w czasach Starego Testamentu . Przeczytajcie ze słownika znaczenie słowa ,, arcykapłan " .

3.Bóg zapowiedział powołanie kapłana , który będzie w sposób doskonały pełnił swoją misję .

4. Czytamy fragmenty Ksiegi Izajasza :Iz 42, 1-6 ; Iz 53 , 3.5.7.12 (s.102 - 103 )

Odpowiedz ustnie na pytania :

- Kim będzie dla ludzi osoba , którą zapowiada Bóg ?

- Co uczynił Sługa Boży dla ludzi ?

5.Porównajmy proroctwa dotyczące Sługi Pańskiego z czynami Jezusa Chrystusa .

Przeczytajcie kolejne teksty biblijne : Hbr 9 , 11 - 15 ; 1 Tm 2, 5-6 , Rz 12 , 2 

Uczestnicząc w funkcji Kapłańskiej Chrystusa powinniśmy brać udział w Eucharystii , składać Bogu w ofierze dobre uczynki , być Mu posłusznym i sumiennie wypełniać swoje obowiązki .

6. Pomódl się słowami modlitwy z podręcznika na s. 104

7.Uzupełnij ćwicz.1 na s.68 ; ćwicz.2 dla chętnych 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć