Nawigacja

Oferta

 

Uczniowie szkoły mogą doskonalić swoją wiedzę i umiejętności na zajęciach dodatkowych i kół zainteresowań:
- teatralnym,
- tanecznym,
- informatycznym,
- chórze szkolnym,
- ekologicznym,                       

oraz:

- tenisa stołowego, mini piłki siatkowej, zajęć przygotowujących do zawodów.

 

Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzone są przez nauczycieli specjalistów zajęcia z zakresu Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej:

 • Zajęcia rewalidacyjne o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym,

 • Zajęcia rewalidacyjne o charakterze logopedycznym,

 • Zajęcia rewalidacyjne o charakterze psychologicznym,

 • Zajęcia rewalidacyjne o charakterze psychoedukacyjnym,

 • Grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

 • Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

 • Grupowe zajęcia dydaktyczo-wyrównawcze,

 • Indywidualne zajęcia dydaktyczo-wyrównawcze,

 • Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego,

 • Grupowe zajęcia z elementami SI,

 • Grupowe zajęcia logopedyczne,

 • Indywidualne konsultacje z psychologiem,

 • Grupowe zajęcia z psychologiem,

 • Grupowe zajęcia psychoedukacyjne,

 • Wspierające zajęcia z pedagogiem szkolnym,

 • Zajęcia rozwijające,

 • Zajęcia wspierające,

 • Zajęcia czytelnicze.

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
 • 46 814 22 36

Galeria zdjęć