Nawigacja

Kadra

 

Lp   Imię i nazwisko pracownika   Wychowawca klasy  Przydzielone zajęcia 
1 Monika Adamczyk   obowiązki wychowawcy w świetlicy
2 Zbigniew Bajan     wychowanie fizyczne 
3 Adrian Bajan   

wychowanie fizyczne, indyw. nauka pływania 

4 Ewelina Bogusławska    wychowanie fizyczne 
5 Martyna Chlebicka  

język polski, zajęcia wyrównawcze

6 Ilona Chmielewska   obowiązki pedagoga, zajęcia korekcyjno kompensacyjne
7 Mariola Chojecka   1a edukacja wczesnoszkolna,zajęcia komputerowe, 
koło matematyczno-przyrodnicze 
8 Jerzy Chrzanowski    religia 
9 Aleksandra Czekalska 0b edukacja wczesnoszkolna
10 Marta Dębska - Pawłosik  0a edukacja wczesnoszkolna, integracja sensoryczna 
11  Paweł Dębski   wychowanie fizyczne, obowiązki wychowawcy świetlicy 
12 Ewa Duklas    język niemiecki 
13 Katarzyna Dymecka 5d język polski, zajęcia wyrównawcze,
14 Monika  Działak  2a zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, obowiązki nauczyciela wspomagającego 
15 Michał Filipczak  5a wychowanie fizyczne, 
16 Edyta Gacparska-Socha  6a matematyka, zajęcia wyrównawcze 
17 Edyta Gołuch  3c edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, koło artystyczne 
18 Urszula Agnieszka Gonta    zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia pedagogiczna 
19 Ewa Gorgas  3b edukacja wczesnoszkolna, zajęcia sportowe, zajęcia wyrównawcze
20 Elżbieta Górska    biologia, doradztwo zawodowe, koło przyrodnicze
21 Bogusława Grzelczyk    religia ,technika 
22 Rafał Grzelczyk   zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
23 Justyna Gut   obowiązki pedagoga 
24 Grzegorz Góraj   matematyka, zajęcia wyrównawcze
25 Beata Jakubczak   chemia
26 Alina Kaźmierczak  4b język angielski, zajęcia wyrównawcze
27 Edyta Kępa 2c edukacja wczesnoszkolna, koło artystyczne
28 Alina Kęska  1b edukacja wczesnoszkolna, zajęcia sportowe
29 Grzegorz Klimczak    muzyka, chór szkolny 
30 Iwona Kocik  5a matematyka, zajęcia wyrównawcze
31 Agata Kosińska   język angielski, zajęcia wyrównawwcze
32 Michał Król  8c informatyka, koło komputerowe 
33 Dorota Kryczka   8b język angielski, zajęcia wyrównawcze
34 Iwona Kuik   obowiązki pedagoga
35 Jolanta Lipska 7c Język polski, koło taneczne
36 Teresa Łucka   historia, wiedza o społeczeństwie, zajęcia wyrównawcze
37 Kamila Łysoniewska   technika, plastyka
38 Barbara Machałowska   religia
39 Cecylia Magiera - Koprowska   matematyka
40 Monika Mierzejewska    muzyka 
41 Aneta Miśkiewicz   religia
42 Teresa Misztal     religia 
43 Agnieszka Nowicka - Kobus   język angielski, zajęcia wyrównawcze
44 Magdalena Pawlikowska 2b edukacja wczesnoszkolna, zajęcia sportowe
45 Agnieszka Pięcek  0a edukacja wczesnoszkolna
46 Lucyna Przyborek  1a obowiązki nauczyciela wspierającego
47 Aneta Przybylska  0a obowiązki nauczyciela wspierającego, zajęcia psychoedukacyjne
48 Wiesława Rokicka   geografia
49 Joanna Rzeźnicka     obowiązki wychowawcy w świetlicy
50 Beata Rzeźnicka  4a historia
51 Katarzyna Rzeźnicka    Język rosyjski 
52 Renata Salamon 0b edukacja wczesnoszkolna, integracja sensoryczna  
53 Romana Sawicka     biologia
54 Katarzyna Simińska   obowiązki logopedy
55 Anna Siudzińska   8a język polski, język hiszpański, zajęcia rozwijające
56 Katarzyna Skorupińska 5b język angielski, zajęcia rozwijające
57 Paulina Śmigiel 6c język polski, zajęcia rozwijające, koło teatralne
58 Maria Sobczak   geografia
59 Bożena Socha  1c edukacja wczesnoszkolna, zajęcia wyrównawcze
60 Edyta Staszewska  6b język polski, edukacja dla bezpieczeństwa
61 Katarzyna Stefańska  6d fizyka, matematyka, zajęcia wyrównawcze
62 Małgorzata Szczuka - Misztal   język rosyjski
63 Renata Szostek    obowiązki nauczyciela wspierającego
64 Ewa Urbańska    chemia, biologia
65 Anna Walewska   obowiązki wychowawcy w świetlicy
66 Anna Wiśnik  2a edukacja wczesnoszkolna, koło matematyczno - przyrodnicze
67 Agnieszka Witczak    przyroda, obowiązki bibliotekarza 
68 Jolanta Wojakowska  1a edukacja wczesnoszkolna, zajęcia wyrównawcze
69 Monika Wojciechowska    obowiązki nauczyciela wspierającego
70 Magda Woźniak   6a wychowanie fizyczne 
71 Marta Wróbel   obowiązki wychowawcy w świetlicy
72 Olga Zarzycka  5b język angielski, zajęcia wyrównawcze
73 Małgorzata Zimecka 6a obowiązki nauczyciela wspierającego
74 Mirosława Romaldowska   chemia

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć