Nawigacja

Kadra

 

Lp   Imię i nazwisko pracownika   Wychowawca klasy  Przydzielone zajęcia 
1 Zbigniew Bajan     Wychowanie fizyczne 
2 Adrian Bajan    Zajęcia fakultatywne 
indyw. nauka pływania 
3 Ewelina Bogusławska    Wychowanie fizyczne 
4 Mariola Chojecka   3b Edukacja wczesnoszkolna 
zajęcia komputerowe 
koło matematyczno-przyrodnicze 
5 Jerzy Chrzanowski    Religia 
6 Marta Dębska - Pawłosik  3d Edukacja wczesnoszkolna
integracja sensoryczna 
7 Anna Dębska   Plastyka 
8 Ewa Duklas    Język niemiecki 
10 Monika  Działak  0a Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
Zajęcia rewalidacyjne 
Obowiązki nauczyciela wspomagającego kl. 0 
11 Michał Filipczak    Wychowanie fizyczne 
12 Edyta Gacparska-Socha  5a Matematyka 
Zajęcia z wych. 
zajęcia wyrównawcze 
koło matematyczne 
13 Edyta Gołuch  1c Edukacja wczesnoszkolna
Koło artystyczne 
14 Urszula Agnieszka Gonta    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
terapia pedagogiczna 
15 Ewa Gorgas  1b Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia sportowe 
z. wyrównawcze indy. 
16 Elżbieta Górska    Biologia 
17 Bogusława Grzelczyk    Religia 
Zajęcia techniczne 
Technika 
18 Justyna Gut   Obowiązki pedagoga 
19 Małgorzata Jastrząbek   Plastyka 
20 Alina Kaźmierczak  7c Język angielski 
Zajęcia z wych.
z. wyrównawcze indy. 
21 Edyta Kępa 3c Edukacja wczesnoszkolna
Obowiązki logopedy
22 Alina Kęska  2b Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia rewalidacyjne
23 Grzegorz Klimczak    Muzyka 
chór szkolny 
24 Iwona Kocik  7a Matematyka 
Zajęcia z wych. 
25 Agnieszka  Kołodzińska    Chemia 
Zajęcia techniczne 
Technika 
26 Agata Kosińska   Język angielski 
27 Katarzyna Kośka   

Obowiązki nauczyciela wspierającego 

(oddz. integracyjne i specjalne)

28 Iwona Kotusińska    Zajęcia komputerowe 
Informatyka 
Geografia
29 Michał Król    Zajęcia komputerowe
Informatyka 
Technika 
koło komputerowe 
30 Dorota Kryczka   6b Język angielski 
Zajęcia z wych.
32 Jolanta Lipska 5c Język polski 
Zajęcia z wych. 
koło taneczne
33 Monika Mierzejewska    Muzyka 
34 Agata Mika  6c Przyroda 
Zajęcia z wych. 
koło przyrodnicze 
35 Teresa Misztal     Religia 
36 Aneta Miśkiewicz    Religia 
37 Dominika Nowak    Obowiązki logopedy 
39 Aleksandra Pietrzak  0b Obowiązki nauczyciela dzieci 6 - letnich w przedszkolu 
40 Agnieszka Pięcek  3a Obowiązki logopedy 
Edukacja wczesnoszkolna
41 Lucyna Przyborek    Obowiązki wychowawcy w świetlicy
42 Aneta Przybylska  0a Zajęcia socjoterapeutyczne 
Obowiązki nauczyciela dzieci 6 - letnich w przedszkolu
43 Joanna Rzeźnicka     Obowiązki wychowawcy w świetlicy
44 Beata Rzeźnicka  7b Historia i społeczeństwo 
Historia
Zajęcia z wych. 
45 Katarzyna Rzeźnicka    Język rosyjski 
46 Renata Salamon 0b, 0c integracja sensoryczna 
Obowiązki nauczyciela dzieci 6 - letnich w przedszkolu 
47 Romana Sawicka     Przyroda 
48 Anna Siudzińska   6a Język polski 
Zajęcia z wych. 
Język hiszpański 
49 Bożena Socha  2a Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
z. wyrównawcze indy. 
50 Edyta Staszewska  4b Język polski 
Zajęcia z wych. 
51 Katarzyna Stefańska    Fizyka
52 Renata Szostek  0a Obowiązki nauczyciela dzieci 6 - letnich w przedszkolu 
53 Paulina  Śmigiel  4c z. wyrównawcze indy. 
Język polski 
Zajęcia z wych. 
zajęcia wyrównawcze 
54 Monika Wisełka  4d Matematyka 
zajęcia wyrównawcze 
Zajęcia z wych. 
z. wyrównawcze indy. 
55 Anna Wiśnik  0c Obowiązki nauczyciela dzieci 6 - letnich w przedszkolu 
56 Agnieszka Witczak    Zajęcia rewalidacyjne 
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
Obowiązki bibliotekarza 
57 Jolanta Wojakowska  1a Edukacja wczesnoszkolna
z. wyrównawcze indy.
58 Monika Wojciechowska    Obowiązki wychowawcy w świetlicy/półinternacie/klubie
59 Magda Woźniak   4a Zajęcia z wych. 
Wychowanie fizyczne 
Zajęcia fakultatywne 
60 Agnieszka  Wujcik    Doradztwo zawodowe 
61 Olga Zarzycka  5b Język angielski 
Zajęcia z wych. 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć