Nawigacja

Historia

Historia szkoły

22.07.1960 r.

➡ uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę szkoły Pomnika Tysiąclecia,

12.12.1962 r.

➡ uroczyste otwarcie nowej szkoły,

07.01.1963 r.

➡ pierwszy dzień zajęć lekcyjnych,

• Liczba uczniów – 767                  

• Liczba oddziałów – 21

• Liczba nauczycieli – 24

Kadra Pedagogiczna na dzień 07.01.1963 r.:

Kieszek Władysław – kierownik szkoły,

Klimkiewicz Rozalia – z-ca kierownika szkoły,

Bartkowicz Helena, Ciechalska Teresa, Gradowska Jadwiga, Grot Leokadia, Grzegorczyk Helena, Janeczek – Kaczmarek Barbara, Jarecka Józefa, Kieszek Józefa, Kordala Sabina, Kozik Anna, Lesiak Jan, Mamica Anna, Prociow Józef, Rataj Marian, Socha Władysław, Stankiewicz Janina, Statkowska Helena, Stolarek – Prakseda Teresa,Wisiorowski Edward, Wojtkiewicz Danuta, Zarębska Wiesława, Żebrowska Zofia.

1967 r.

➡ opuszcza szkołę pierwszych 96 ósmoklasistów,

01.09.1970 r.

➡ szkoła pełni funkcję szkoły zbiorczej. Punkty filialne:

• Julianów,

• Kaleń,

• Konopnica,

• Leopoldów,

• Pukinin,

• Wałowice.

 

1972/1973 r.

➡ szkoła w 10 – lecie istnienia otrzymuje imię Bronisława Wesołowskiego,

01.01.1977 r.

➡ likwidacja punktu filialnego w Julianowie. Uczniowie przechodzą do punktu w Konopnicy,

1978/1979 r.

➡ wdrożono system dziesięcioletniej powszechnej ogólnokształcącej szkoły średniej,

1979/1980 r.

➡ wzrastająca liczba uczniów zmusza dyrekcję do wynajęcia 4 klas w budynku Liceum Ogólnokształcącego:

• liczba uczniów – 891

• liczba oddziałów – 33

20.12.1982 r.

➡ uroczyste otwarcie nowego budynku tzw. „małej szkoły”,

➡ do dyspozycji oddano 11 klas z zapleczami i salą gimnastyczną,

14.01.1983 r.

➡ pierwsze zajęcia uczniów klas I-III w nowej szkole,

1983/1984 r.

➡ likwidacja punktów filialnych w Leopoldowie i Wałowicach, uczniowie klas I-III uczęszczają do naszej szkoły. Szkoła w Pukininie zostaje samodzielną placówką,

1986/1987 r.

➡ filia szkoły w Konopnicy staje się pełną ośmioklasową placówką,

01.01.1990 r.

➡ decyzją Rady Pedagogicznej zniesiono dotychczasowe imię szkoły,

1994/1995 r.

➡ w drugim semestrze 384 uczniów klas I-III i 16 nauczycieli przechodzi do nowo otwartej Szkoły Podstawowej nr 4,

1995/1996 r.

➡ do Szkoły Podstawowej nr 4 przechodzi 265 uczniów klas V i VI oraz 16 nauczycieli,

01.01.1996 r.

➡ nadzór nad szkołą przejmuje samorząd lokalny,

11.11.1996 r.

➡ przekazanie sztandaru ufundowanego przez kombatantów,

1997/1998 r.

➡ szkoła liczy 660 uczniów i zatrudnia 50 nauczycieli oraz 15 pracowników obsługi,

22.05.1998 r.

➡ uroczystość 35 – lecia szkoły nadanie imienia Marii Konopnickiej,

➡ poświęcenie sztandaru szkoły ufundowanego przez Związek Kombatantów RP I Byłych Więźniów Politycznych,

01.06.1998 r.

➡ grupa „Młodzi Ekolodzy” zajęła I miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym TPD „Dbamy o   piękno mojego Domu Ziemi”,

16.03.2000 r.

➡ „Kangur Matematyczny” 

• I miejsce - Tomasz Rzącki

• II miejsce – Chojecka Katarzyna

01.06.2000 r.

➡ Justyna Rzeźnicka zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Mój Las”,

20.11.2000 r.

➡ wręczenie aktu mianowania nauczycielom,

12 - 16.03.2001 r.

➡ Szkolne Dni Walki z Przemocą,

22 - 26.10.2001 r.

➡ Tydzień Kultury Chrześcijańskiej (II edycja),

10.04.2002 r.

➡ sprawdzian kompetencji w klasach VI,

2002 r.

➡ Akcja charytatywna dla Czarka,

➡ IV miejsce w mistrzostwach powiatu - bieg 800 m,

➡ Tenis stołowy:

• I miejsce powiatowe,

• II miejsce rejonowe,

• V miejsce wojewódzkie

• II miejsce w województwie w tenisie stołowym

➡ III miejsce w  III powiatowym turnieju o ,, Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego”,

➡ Edukacja Ekologiczna uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 przy współfinansowaniu  WFOŚiGW w Łodzi i Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej,

2003 r.

➡ wymiana okien w szkole 120 sztuk,

➡ modernizacja pawilonu TUR ( obłożenie płytami ogniochronnymi, remont sanitariatów, instalacji elektrycznej, wykonanie szatni),

➡Edukacja Ekologiczna uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 przy współfinansowaniu  WFOŚiGW w Łodzi i Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej,

2004 r.

➡ modernizacja kotłowni szkolnej i termomodernizacja,

2005 r.

➡18 miejsce w finale krajowym ,,czwartków lekkoatletycznych”,

➡ zajęcie V miejsca drużynowo oraz I indywidualnie w Mistrzostwach Polski SZS w tenisie stołowym,

➡ zajęcie I miejsca w Mistrzostwach Powiatowych w Indywidualnych Biegach Przełajowych,

➡ chodnik przed szkołą,

➡ remont budynku TUR 9 pomieszczenia chłodnicze, wyłożenie ścian płytami kartonowo - gipsowymi, posadzki, okratowanie okien, wymiana rynien i rur spustowych, wykonanie podjazdu betonowego, wymiana instalacji elektrycznej,

2006 r.

➡ uzyskanie przez szkołę certyfikatu Sieci Szkół Promujących Zdrowie Województwa Łódzkiego na okres 5 lat szkolnych,

➡ zajęcie I miejsca w XII Mikołajkowym Ogólnopolskim Turnieju Minisiatkówki dziewcząt i chłopców,

➡ zajęcie II miejsca w VI ogólnopolskim turnieju szkół w tenisie stołowym,

➡ wizyta Biskupa Andrzeja Dziuby,

➡ wymiana parkietu w 2 pracowniach,

2007 r.

➡ zajęcie III miejsca w II Powiatowym Przeglądzie Małych Form Artystycznych,

➡ zdobycie dyplomu w Powiatowym Etapie Konkursu Plastycznego ,,Kiedy dzwonię po straż pożarną”,

➡ zajęcie I oraz II miejsca w Indywidualnych Mistrzostwach  Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w Tenisie Stołowym w kategorii: ŻAK,

➡ trenerem roku został Pan Zbigniew Bajan,

➡ zajęcie II miejsca w Rejonowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym chłopców,

➡ zajęcie I miejsca w klasyfikacji generalnej szkół- VII Ogólnopolski Turniej w Tenisie Stołowym,

➡ zajęcie II miejsca w tenisie stołowym chłopców - Finał Wojewódzki,

➡ zajęcie III miejsca w międzywojewódzkich mistrzostwach młodzików w tenisie stołowym,

➡ zajęcie III miejsca w finale Ogólnopolskiego Turnieju Uczniowskich Klubów Sportowych,

➡ powołanie vice Dyrektora Szkoły Pani Moniki Mierzejewskiej,

➡ zakup materiałów ogrodzeniowych i ich montaż,

➡ wymiana parkietu w 2 pracowniach,

➡ dostosowanie łazienek dla niepełnosprawnych,

➡ modernizacja radiowęzła,

➡ wielozadaniowe boisko sportowe.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć