Nawigacja

Świetlica

 

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, oczekując na rodziców.


W naszej szkole świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 16.30. Do świetlicy uczęszczają dzieci zapisane na prośbę rodziców, oczekujące na zajęcia dodatkowe oraz oczekujące na autobus szkolny.

W świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018 pracuje 3 nauczycieli : pani Joanna Rzeźnicka, pani Lucyna Przyborek i pani Monika Wojciechowska.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć  świetlicowych, organizowane są między innymi:

 1. zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.;
 2. żywe słowo: recytacje, czytelnictwo;
 3. zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania i pisania;
 4. zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne;
 5. zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, na placu zabaw i boisku, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną,
 6. zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci; zajęcia z wykorzystaniem komputerów i internetu,
 7. realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

 

Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Biorą udział w organizowanych konkursach świetlicowych .

Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu. Duży nacisk kładziony jest, na pomoc uczniom w odrabianiu zadanych prac domowych.

Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę, pozwalając    tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych

Bazę lokalową świetlicy stanowią sale dostosowane do potrzeb dzieci. W salach znajdują się zabawki, klocki, układanki. Posiadamy telewizor,  odtwarzacz DVD.

Korzystamy z boiska szkolnego, sali gimnastycznej, sali gier i zabaw, sali informatycznej oraz z tablic interaktywnych .

Świetlica systematycznie doposażana jest i wzbogacana w nowe gry, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt do zajęć rekreacyjno – sportowych oraz materiały do zajęć plastycznych.


Dzieci i ich rodzice zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
 • 46 814 22 36

Galeria zdjęć