Nawigacja

Biblioteka

Biblioteka szkolna

Witamy w bibliotece
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej

 

 W bibliotece:   
 - chętnie Cię widzimy,
 - nie stawiamy stopni,
 - do niczego nie zmuszamy.  
 
 W bibliotece możesz:   
 - wybierać i wypożyczać książki,
 - czytać czasopisma,
 - myśleć i szukać informacji,
 - korzystać z Internetu,
 - zadawać pytania,
 - śmiechać się,
 - mieć spokój.

Główne cele pracy biblioteki to:

  1. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia oraz korzystania z różnego rodzaju    zborów na dalszych etapach edukacji.
  2. Zapewnienie prawidłowego przebiegu informacji na temat istniejących w bibliotece pozycji książkowych.
  3. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
  4. Wprowadzenie komputerowej bazy księgozbioru.
  5. Rozwijanie kreatywności uczniów.

 

Księgozbiór naszej biblioteki liczy ponad 22.000 woluminów. Biblioteka swoim czytelnikom oferuje bogaty wybór zarówno książek, zbiorów specjalnych jak i innych dokumentów przydatnych uczniom, nauczycielom, rodzicom. Księgozbiór naszej biblioteki w całości jest skomputeryzowany w programie Moll.  Zbiory te gromadzone są zgodnie z potrzebami użytkowników, umożliwiają prowadzenie efektywnej działalności informacyjnej. Główny trzon stanowią lektury szkolne oraz literatura piękna dla dzieci i młodzieży. Możemy pochwalić się również bogatym księgozbiorem literatury popularno- naukowej i metodycznej służącej kadrze pedagogicznej z zakresu psychologii, pedagogiki i zarządzania. W bibliotece gromadzone są także zbiory audiowizualne. Księgozbiór naszej biblioteki dostosowany jest do potrzeb uczniów i nauczycieli. Księgozbiór dla nauczycieli obejmuje literaturę ogólno- pedagogiczną, psychologiczną, pozycje metodyczne.

Nasza biblioteka jest miejscem wielu spotkań. W czytelni odbywają się wystawy, konkursy recytatorskie, lekcje biblioteczne, lekcje otwarte. Od wielu lat biblioteka współpracuje z Biblioteką Dziecięcą oraz Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej, zwłaszcza w zakresie organizowania  konkursów czy spotkań autorskich.

W bibliotece działa także Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej  ICIM. W skład ICIM wchodzą cztery stanowiska komputerowe i urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka). Z pracowni multimedialnej korzystają   uczniowie naszej szkoły i kadra placówki.

W naszej bibliotece znajduje się także czytelnia, która jest azylem dla uczniów, którzy chętnie  przychodzą do biblioteki po zajęciach  czy podczas przerw międzylekcyjnych. Warto podkreślić , że czytelnictwo w naszej szkole stale rośnie jak również  na bieżąco kompletowany jest zestaw aktualnych lektur. Biblioteka pozyskuje nowości z różnych źródeł. W miarę możliwości dokonuje zakupów uwzględniając potrzeby użytkowników. Biblioteka stara się także pozyskać fundusze na zakup od rady Rodziców. Oprócz tego w bibliotece prowadzona jest całoroczna akcja,, Pozostaw ślad po sobie w bibliotece szkolnej”, dzięki której nasz księgozbiór systematycznie wzbogaca się o dary przynoszone przez uczniów  i ich rodziców oraz nauczycieli.

W związku z przystąpieniem naszej szkoły do programu Rządowego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz ,,Książki Naszych Marzeń” zostały zakupione książki dla dzieci niebędące podręcznikami oraz  zostały zrealizowane między innymi  działania:

- klasy I realizowały projekt ,,Znam i lubię Franklina”, uczniowie zapoznani zostali z przygodami Franklina oraz wykonywali wydzierankę Franklina i wykonywali zakładki do książek,

- klasy II  realizowały projekt ,,Z książką na ty”, uczniowie wykonywali ilustrację do przeczytanej książki z projektu oraz odbył się konkurs recytatorski utworów Jana Brzechwy,

- klasy trzecie – uczniowie mieli za zadanie wykonać projekt okładki do przeczytanej książki oraz odbył się konkurs pięknego czytania,

Klasy IV
- odbył się konkurs czytelniczy do przeczytanej  książki ,,Mikołajek” autorstwa Sempe Gościnny,

Klasy V
- odbył się konkurs czytelniczy do przeczytanej książki  ,,Chłopcy z placu broni” autorstwa Ferenca Molarna,

 Klasy VI

- odbył się konkurs czytelniczy do przeczytanej książki  ,,W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza.

        Ponadto  uczniowie klas V i VI zostali zapoznani z twórczością Henryka Sienkiewicza oraz odbył się konkurs czytelniczy o twórczości pisarza.

Klasy IV, V,VI  oprócz konkursów uczestniczyli w zajęciach czytelniczych na których mieli za zadanie zaproponować przeczytaną przez siebie książkę koledze, koleżance, rozmawiali na temat ulubionej książki, odbyły się zajęcia pt. ,,Godzina z ciekawą książką”, ,,Rozwijamy swoje zainteresowania” - uczniowie prezentowali ulubioną książkę.


Do wypożyczalni i czytelni  zapraszamy:  

 
Dzień tygodnia         Godziny pracy
Poniedziałek                   8.00 - 14.00
Wtorek                         7.30 - 13.30
Środa                           8.00 - 14.00
Czwartek                      8.00 - 14.00
Piątek                          7.30 - 13.30

 

Nauczyciel bibliotekarz mgr Agnieszka Witczak
    

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć