Nawigacja

Misja

Misja szkoły

Bogata baza szkoły pozwala efektywnie kształcić oraz doskonalić umiejętności, kierujemy się wyznaczonymi wartościami   i poszanowaniem godności.

Nauczyciele i wszyscy pracownicy pracują nad tym, aby nasza szkoła była bezpieczna, przyjazna, partnerska i wspierająca rozwój ucznia.

Wychodzimy z założenia, że nauczyciele wychowują głównie poprzez oddziaływania własną postawą   i zachowaniem oraz przekonującą prezentacją własnych umiejętności.

Zapewniamy, że nauczyciele to nie tylko specjaliści danego przedmiotu, ale przede wszystkim wychowawcy, którzy w stosunku do uczniów odznaczają się takimi cechami jak:

➡ mają zapał, wiedzę i doświadczenie w wychowaniu - sprzyjają rozwojowi ucznia,

➡ są otwarci na pomysły ucznia,

➡ są partnerem dla niego,

➡ mają indywidualne podejście do każdego ucznia (traktują ucznia podmiotowo),

➡ cieszą się zaufaniem ucznia i rodzica,

➡ otwarci są na problemy i umieją im sprostać,

➡ dyspozycyjni (mają czas dla ucznia po zajęciach lekcyjnych),

 

Wspólnie z rodzicami nauczyciele pracują nad metodami ścisłej współpracy, które polegają na:

➡ comiesięcznych spotkaniach,

➡ indywidualnych kontaktach mających na celu bieżącą informację o zachowaniu dziecka i postępach w nauce (konsultacje i porady),

➡ informowaniu rodziców o aktualnych potrzebach szkoły,

➡ udziale rodziców w sponsorowaniu szkoły.

 

W zakresie przygotowania zawodowego:

➡ są kompetentni,

➡ komunikatywni,

➡ potrafią przekazać wiadomości w sposób ciekawy i przystępny,

➡ stosują zróżnicowane metody i formy pracy,

➡ dobrze organizują pracę własną i uczniów,

➡ indywidualizują wymagania i dostosowują je do możliwości i potrzeb uczniów,

➡ doskonalą swoje umiejętności w różnego rodzaju szkoleniach,

➡ znają środowisko rodzinne ucznia i umieją wesprzeć i pomóc rodzinie w problemach wychowawczych,

➡ wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci (kształcenie kultury pedagogicznej rodziców),

➡ dzielą się swoim doświadczeniem i współpracują z innymi nauczycielami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły,

➡ wnikliwi obserwatorzy uczniów i ich środowiska rodzinnego,

➡ obiektywni – pragną wyrównać szanse wszystkich uczniów,

➡ sprawiedliwi,

➡ z poczuciem humoru,

➡ stawiają wymagania i konsekwentnie je realizują,

➡ umieją rozwinąć i pogłębić umiejętności w kierunku, w którym dziecko wykazuje zdolności.

 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć