Nawigacja

Podręczniki

Szkolny zestaw programów nauczania

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA NR …/2019 W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ W RAWIE MAZOWICKIEJ

 

 

Kl.

Przedmiot

Autor

Tytuł Programu

Wydawnictwo

Numer programu MEN

Numer programu w szkolnym zestawie

O

Przedszkole

Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek

Kocham przedszkole. Program wychowania przedszkolnego.

WSiP

 

 

O

Język angielski

Mariola Bogucka Dorota Łoś

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych.

Pearson Central Europe

 

 

I

Edukacja wczesnoszkolna

Jadwiga Hanisz

Program edukacji wczesnoszkolnej przewidziany na I etap edukacji dla kl. I -III

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S. A

 

 

II

Edukacja wczesnoszkolna

Jadwiga Hanisz

Program edukacji wczesnoszkolnej przewidziany na I etap edukacji dla kl. I -III

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S. A

 

 

II

Edukacja wczesnoszkolna (kształcenie specjalne)

Praca zbiorowa

Pakiet: Pewny start. Cztery pory roku – materiały edukacyjne, które usprawniają niezbędne funkcje poznawcze  uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wydawnictwo szkolne PWN

 

 

III

Edukacja wczesnoszkolna

Jadwiga Hanisz

Program edukacji wczesnoszkolnej przewidziany na I etap edukacji dla kl. I -III

Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S. A

 

 

I - III

Język angielski

Mariola Bogucka

Program nauczania języka angielskiego dla kl. I-III. Etap nauki I1- I etap edukacyjny, Edukacja wczesnoszkolna.

Pearson Central Europe

 

 

I-III

Religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach „W drodze do wieczernika”

Św. Wojciecha w Poznaniu

 

 

IV

Matematyka

M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

 

IV

Język polski

Ewa Horwath

Anita Żegleń

Grażyna Kiełb

Program nauczania języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Słowa z uśmiechem”

WSiP

 

 

IV

Informatyka

Michał Kęska

„Lubię to” Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

Nowa Era SP z o.o.

 

 

IV

Historia

Tomasz Maćkowski

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”.

Nowa Era

 

 

IV

Technika

Lech Łabecki

Marta Łabecka

Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”

Nowa Era

 

 

IV

Muzyka

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej. „Lekcja muzyki”.

Nowa Era

 

 

IV

Przyroda

Jolanta Golonko

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej.

Nowa Era

 

 

IV

Religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolu i szkołach „Poznaję Boga i w Niego Wierzę”

Św. Wojciecha w Poznaniu

 

 

IV

Wychowanie do życia w rodzinie

Teresa Król

Program nauczania Wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klas 4 szkoły podstawowej.

Rubikon

 

 

IV

Wychowanie fizyczne

Urszula Kierczak

„Rusz się człowieku” – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

Impuls

 

 

IV

Język angielski

Joanna Stefańska

Program nauczania języka angielskiego dla kl. IV - VIII

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

 

 

IV

Plastyka

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej.

Nowa Era

 

 

V

Religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolu i szkołach „Poznaję Boga i w Niego Wierzę”

Św. Wojciecha w Poznaniu

 

 

V

Wychowanie do życia w rodzinie.

Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy V- VI szkoły podstawowej.

Rubikon

 

 

V

Technika

Lech Łabecki

Marta Łabecka

Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa?”

Nowa Era

 

 

V

Plastyka

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej.

Nowa Era

 

 

V

Muzyka

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej. Lekcja muzyki

Nowa Era

 

 

V

Informatyka

Michał Kęska

„Lubię to” Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

Nowa Era SP z o.o.

 

 

V

Historia

Tomasz Maćkowski

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”.

Nowa Era

 

 

V

Język angielski

Joanna Stefańska

Program nauczania języka angielskiego dla kl. IV - VIII

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

 

 

V

Wychowanie fizyczne

Urszula Kierczak

„Rusz się człowieku” – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

Impuls

 

 

V

Język polski

Ewa Horwath

Anita Żegleń

Grażyna Kiełb

Program nauczania języka polskiego w kl. IV – VIII szkoły podstawowej.

WSiP

 

 

V

Matematyka

M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

 

V

Biologia

Anna Zdziennicka

Puls  życia. Program nauczania biologii w klasach 5-8.

Nowa Era

 

 

V

Geografia

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa

Nowa Era Sp. z o.o.

 

 

VI

Język polski

Ewa Horwath

Anita Żegleń

Grażyna Kiełb

Program nauczania języka polskiego w kl. IV – VIII szkoły podstawowej.

WSiP

 

 

VI

Język angielski

Joanna Stefańska

Program nauczania języka angielskiego dla kl. IV - VIII

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

 

 

VI

Wychowanie fizyczne

Urszula Kierczak Tadeusz Glos

 

Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych

Impuls

 

 

VI

Biologia

Anna Zdziennicka

Puls  życia. Program nauczania biologii w klasach 5-8.

Nowa Era

 

 

VI

Geografia

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa

Nowa Era Sp. z o.o.

 

 

VI

Muzyka

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Nowa Era

 

 

VI

Religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolu i szkołach „Poznaję Boga i w Niego Wierzę”

Św. Wojciecha w Poznaniu

 

 

VI

Wychowanie do życia w rodzinie.

Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy V –VI  szkoły podstawowej.

Rubikon

 

 

VI

Technika

Lech Łabecki

Marta Łabecka

„Jak to działa?” Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Nowa Era

 

 

VI

Plastyka

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej.

Nowa Era

 

 

VI

Informatyka

Michał Kęska

„Lubię to ”Program nauczania informatyki w szkole podstawowej.

Nowa Era Sp z o.o.

 

 

VI

Historia

Tomasz Maćkowski

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”.

Nowa Era

 

 

VI

Matematyka

M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

 

VII

Matematyka

M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

 

VII

Informatyka

Michał Kęska

„Lubię to ”Program nauczania informatyki w szkole podstawowej.

Nowa Era Sp z o.o.

 

 

VII

Muzyka

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej. „Lekcja muzyki”.

Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII

Plastyka

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska

Natalia Mrozkowiak

Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej. „Do dzieła”

Nowa Era

 

 

VII

Wychowanie do życia w rodzinie.

Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 7 szkoły podstawowej.

Rubikon

 

 

VII

Chemia

Teresa Kulawik

Maria Litwin

Program nauczania chemii w szkole podstawowej.

Nowa Era

 

 

VII

Język polski

J. Piasta- Siechowicz, A. Łuczak,

A. Murdzek

E. Prylińska

„Między nami” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV - VIII

GWO

 

 

VII

Język hiszpański

Izabela Kusicielek

Program nauczania języka hiszpańskiego dla klas 7-8 szkoły podstawowej.

Lektor Klett

 

 

VII

Religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolu i szkołach „Pójść za Jezusem Chrystusem”

Św. Wojciecha w Poznaniu

 

 

VII

Język rosyjski

Renata Broniarz

Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego w szkole podstawowej.

 

WSiP

 

 

VII

Biologia

Anna Zdziennicka

Program nauczania biologii w kl. V – VIII szkoły podstawowej. „Puls życia”

Nowa Era

 

 

IV

Wychowanie fizyczne

Urszula Kierczak

„Rusz się człowieku” – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

Impuls

 

 

VII

Fizyka

Grażyna Francuz – Ornat

Teresa Kulawik

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. „Spotkania z fizyką”

Nowa Era

 

 

VII

Geografia

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa

Nowa Era

 

 

VII

Język angielski

Joanna Stefańska

Program nauczania języka angielskiego dla kl. IV - VIII

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

 

 

VII

Historia

Tomasz Maćkowski

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”.

Nowa Era

 

 

VII

Doradztwo zawodowe

Program opracowany przez nauczyciela prowadzącego zajęcia p. Justynę Goleń

Program realizacji zajęć z zakresu doradztwo zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej

 

 

 

VIII

Matematyka

M. Jucewicz,

M. Karpiński,

J. Lech

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach 4-8 w szkole podstawowej.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

 

 

VIII

Informatyka

Michał Kęska

„Lubię to” Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

Nowa Era SP z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII

Język niemiecki

Anna Jaroszewska

Program nauczania języka niemieckiego dla klas VII – VIII szkoły podstawowej,

Nowa Era

 

 

VIII

Wychowanie do życia w rodzinie.

Teresa Król

„Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla klasy 8 szkoły podstawowej.

Rubikon

 

 

VIII

Chemia

Teresa Kulawik

Maria Litwin

Program nauczania chemii w szkole podstawowej.

Nowa Era

 

 

VIII

Język polski

J. Piasta- Siechowicz, A. Łuczak,

A. Murdzek

E. Prylińska

„Między nami” Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV - VIII

GWO

 

 

VIII

Język hiszpański

Izabela Kusicielek

Program nauczania języka hiszpańskiego dla klas 7-8 szkoły podstawowej.

Lektor Klett

 

 

VIII

Język rosyjski

Renata Broniarz

Program nauczania języka rosyjskiego jako drugiego w szkole podstawowej.

 

WSiP

 

 

VIII

Biologia

Anna Zdziennicka

Program nauczania biologii w kl. V – VIII szkoły podstawowej. „Puls życia”

Nowa Era

 

 

IV

Wychowanie fizyczne

Urszula Kierczak

„Rusz się człowieku” – program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej

Impuls

 

 

VIII

Fizyka

Grażyna Francuz – Ornat

Teresa Kulawik

Program nauczania fizyki w szkole podstawowej. „Spotkania z fizyką”

Nowa Era

 

 

VIII

Geografia

Ewa Maria Tuz

Barbara Dziedzic

Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej – Planeta Nowa

Nowa Era Sp. z o.o.

 

 

VIII

Język angielski

Joanna Stefańska

Program nauczania języka angielskiego dla kl. IV - VIII

Pearson Central Europe Sp. z o.o.

 

 

VIII

Historia

Tomasz Maćkowski

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”.

Nowa Era

 

 

VIII

Doradztwo zawodowe

Program opracowany przez nauczyciela prowadzącego zajęcia  p. Justynę Goleń

Program realizacji zajęć z zakresu doradztwo zawodowego w klasie 8 szkoły podstawowej

 

 

 

VIII

Wiedza o społeczeństwie

Barbara Furman

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutr”

Nowa Era

 

 

VIII

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma

Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej. „Żyję i działam bezpiecznie”.

Nowa Era

 

 

VIII

Religia

Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolu i szkołach „Pójść za Jezusem Chrystusem”

Św. Wojciecha w Poznaniu

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć