Nawigacja

Język angielski

 

Temat: My holiday. – Moje wakacje. Nauka piosenki. Story time. Słuchanie historyjki.

Materiał przygotowany przez panią praktykantkę Magdalenę Woszczyk.

Open your books on page 60. (Otwórz książkę na stronie 60)

Look at the book (Spójrz na książkę)

 • This is Lilo. She’s small. (To jest Lilo. Ona jest niska.)

 • This is Stich. Look, he’s blue! (To jest Stich. Spójrz, on jest niebieski!)

 • He’s a friend. (On ma przyjaciela)

Look! Where are Lilo and Stich ? (Spójrz ! Gdzie są Lilo i Stich?)

This is a beach! (To jest plaża)

1. Listen and chant. NEA_Pol_Str_Tk3.16.mp3 Wysłuchaj i wskaż.

a) Listen (wysłuchaj)

Happy holidays by the sea

Make a sandcastle, one, two, three

Crabs and starfish and shells too

Red and pink and green and blue

(x2)

b) Chant (Wskaż)

Look! What’s this? (Spójrz! Co to jest?)

This is _______________ . (To jest ________________.)

 • Sandcastle – zamek z piasku

 • Shell – muszelka

How many ____________ can you see? (Jak dużo/wiele ______ widzisz ?)

 • Crabs - kraby

 • Starfish – rozgwiazda

c) Count (Policz)

Policz ile zwierząt lub przedmiotów widzisz na obrazku

 • One (1 – jeden)

 • Two (2 – dwa)

 • Three (3 – trzy

2. Listen and stick. 

Posłuchaj nagrania NEA_Pol_Str_Tk3.18.mp3i przyklej naklejki z rozdziału 8.

 

3. Zabawa „Shark”

 1. Usiądźcie na dywanie, który będzie pełnił role morza. Obok wyznacz teren plaży.

 2. Here’s the sea. Swim! (Tutaj jest morze. Płyń!) 

-> należy pokazać rękami ,że płyniemy.

 1. Look! It’s (seahorse). (Spójrz! To konik morski.) 

-> należy patrzeć na podłogę i wyobrazić sobie dane zwierzę pod wodą, którego nazwę się podaje.

 1. Jeśli powiesz, że w morzu pojawił się rekin. 

-> Watch out! It’s a shark! (Uważaj! To jest rekin!) wtedy uciekasz na plaże.

PAGE 61

1.Pomyśl jakie są najlepsze zabawki na plażę.

Przykład zdania:

 • What have you got? [Co masz?]

- I have got a (blue) (kite) [Ja mam (niebieski)(latawiec)]

Wypowiedz zdanie używając w opisie koloru danej zabawki oraz nazwy przedmiotu.

2. Spójrz na zadanie 4 strona 61

Posłuchaj nagrania i zaznacz właściwą zabawkę.NEA_Pol_Str_Tk3.19.mp3

Wytnij kawałek kartki tak, aby mógł zakryć jedną zabawkę. Następnie zakryj jedną zabawkę kartką, staraj się przypomnieć ‘nazwę zabawki’ i opisz ją.

Przykład zdania:

 • It’s a train. It’s big. [To jest pociąg. On jest duży.]

PAGE 62 – Look at page 62. [Spójrz na stronę 62.]

Posłuchaj piosenki NEA_Pol_Str_Tk3.21.mp3

This is Lilo and this is her Sister Nani. [To jest Lilo i to jest jej siostra Nani.]

Who’s this ? That is Stich? [Kto to jest? To jest Stich.]

Look! A picnic! [Spójrz! Piknik!]

1.Look at the exercise 6. [Spójrz na ćwiczenie 6]

Find and circle. [Znajdź I zaznacz.]

Znajdź zabawki które znajdują się poniżej strony 62 i zaznacz je w ćwiczeniu 6.

Następnie opisz zaznaczoną zabawkę np.:

 • It’s (purple) and (white). It’s a (boat). [Jest fioletowa I biała. To jest łódka]

STRONA 64

Read the story. [Posłuchaj historyjkę.]NEA_Pol_Str_Tk3.23.mp3

 1. Minnie: Oh Mickey. I’m happy! [Oh Mickey. Jestem szczęśliwa!]

Mickey: Me too, Minnie ! I like the beach! [Ja też, Minnie! Lubię plażę.]

 1. Mickey: Look Minnie, it’s a red and purple ball! [Minnie spójrz, to czerwono-fioletowa piłka.]

Minnie: Ooh! And I’ve got a big book. [Ooh! I mam dużą książkę.]

 1. Mickey: Pluto! Your kite! [Pluto! Twój latawiec!]

 2. Minnie: Oh no! Mickey, the train! [O nie! Mickey, pociąg!]

 3. Mickey and Minnie: Pluto, jump! [Pluto, skacz!]

 4. Mickey and Minnie: Oh Pluto! [Oh Pluto!]

Odpowiedz na pytanie:

Does Mickey like the Beach ? [Czy Mickey lubi plażę.]

 • Yes or no? [Tak czy nie.]

Look at the picture number 1. [Spójrz na zdjęcie nr 1.]

Are Minnie and Mickey happy ?

 • Yes or no? [Tak czy nie.]

Look at the picture number 2. [Spójrz na zdjęcie nr 2.]

What colour is the ball and book? [Jakiego koloru jest piłka i książka?]

 • The ball is __________. (podaj kolor przedmiotu)

 • The book is _________. (podaj kolor przedmiotu)

Look at the picture number 3. [Spójrz na zdjęcie nr 3.]

Show the kite. [Wskaż latawiec.]

Look at the picture number 4. [Spójrz na zdjęcie nr 4.]

Show the train. [Wskaż pociąg.]

Look at the picture number 5. [Spójrz na zdjęcie nr 5.]

Look at Pluto, is Pluto jumping? [Spójrz na Pluto, czy Pluto skacze?]

 • Yes, Pluto is jumping. [Tak, Pluto skaczę.]

 • No, Pluto isn’t jumping. [Nie, Pluto nie skaczę.]

Is Plutto happy or sad? [Pluto jest szczęśliwy czy smutny?]

 • Pluto is happy. [Pluto jest szczęśliwy.]

 • Pluto is sad. [Pluto jest smutny.]


 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
 • 46 814 22 36

Galeria zdjęć