Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Tropimy gramatykę.

Temat : Tropimy gramatykę. Odmiana czasownika w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym. Przeczytaj przykładowe odmiany czasowników s. 22-23 podręcznik.

Zawróć uwagę na pisownię czasownika w czasie przeszłym ( ęł, ęła, ął, ęli itp.)

Zapisz datę w zeszycie z języka polskiego i przepisz kolorem ramkę:

 

Czasowniki występują w trzech czasach:

przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.

 

Przepisz do zeszytu zdania – ćw. 2 s. 23

Podkreśl zdania, w których występują czasowniki w czasie przeszłym

Ćw. 4 s. 23 również wykonaj w zeszycie.

 

W ćwiczeniach z języka polskiego wykonaj polecenia ze s. 12-13.

 

Matematyka

 

Wykonaj zadania 6-9 w ćwiczeniach z matematyki s. 11

Zadanie 10 wykonaj w zeszycie z matematyki.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć