Nawigacja

Język angielski

Temat: Make a poster about carnivores, herbivores and omnivores. Wykonanie plakatu.

Podręcznik str.58

Wyróżniamy trzy typy zwierząt:

Carnivores- mięsożerne

Herbivores- roślinożerne

Omnivores- wszystkożerne

 

Sharp teeth- ostre zęby

Flat teeth- płaskie zęby

Beak-dziób

14.Posłuchaj uważnie nagrania NEA_Pol_L3_Tk3.14.mp3, spróbuj odpowiedzieć na pytania:

Which animals are carnivores? (Lions, tigers, crocodiles)

Which animals are herbivores? (Zebras, antelopes, hippos)

Which animals are omnivores?( Monkeys, birds and frogs)

15.Przeczytaj i powiedz "Yes" lub "No".

Zeszyt ćwiczeń str.56

Ćw.12

Przeczytaj opisy i połącz je z odpowiednimi rysunkami, następnie uzupełnij luki w opisach wyrazami z ramki.

Ćw.13

Dorysuj brakujące elementy, przeczytaj opis oraz zaznacz znakiem "✓ " rysunek, który mu odpowiada.

Klucz odpowiedzi:

12.

1-a

2-d

3-b

4- c

13.

3 rysunek od lewej.

 Praca na zaliczenie (ocenę)

Wykonaj plakat dotyczący jednej grupy zwierząt: mięsożerne, roślinożerne lub wszystkożerne.

Narysuj zwierzęta, ich pożywienie, oraz jakie mają zęby, następnie napisz kilka zdań,np.:

Lions eat meat. They have got big, sharp teeth. They are carnivores.

Termin oddania pracy do 08.05.

Good luck! smiley

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć