Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna

Kraj nad Wisłą i Odrą
Temat:Namalowana historia

Dzień dobry!

Dzisiaj rozpoczynamy pracę w 5 części ćwiczeń i podręczników.

Przeczytaj wiersz „Jan Matejko” podręcznik s. 3 oraz informacje o Konstytucji 3 maja podręcznik s.4. Przyjrzyj się obrazowi „Konstytucja”Jana Matejki i spóbuj ustnie odpowiedzieć na pytania pod tekstem s.5. Przeczytaj też wskazówkę, która dotyczy opisu obrazu.

Odszukaj w leksykonie znaczenie słów wyróżnionych pod wierszem i pod informacją s. 3-5

 

Zapisz w zeszycie z języka polskiego dzisiejszą datę i napisz starannie notatkę:

 

Jan Matejko był wybitnym polskim malarzem. Tworzył obrazy o tematyce historycznej, na których przedstawiał najważniejsze postacie i wydarzenia z historii Polski. Jego dzieła odwoływały się do świadomości narodowej Polaków, którzy stracili ojczyznę. Miały pobudzać do walki o jej niepodległość. Jan Matejko był profesorem Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego wielkie dzieła to między innymi: „Stańczyk”, „Hołd pruski”, „Bitwa pod Grunwaldem”, „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”

 

Odpowiedz pisemnie na pytania w ćw. 1 s. 3

Ćw. 2 jest dla chętnych dzieci

Wykonaj polecenia w ćwiczeniu z języka polskiego (bez krzyżówki ćw. 3) s. 4- 5

 

Matematyka

Wykonaj zadania 1, 2 i 3 s. 3 w ćwiczeniu z matematyki.

 

Muzyka

Przeczytaj informacje na temat tańca kujawiaka – podręcznik s. 92, a następnie wykonaj polecenia s. 72 w ćwizeniu

Posłuchaj kujawiaka:

https://www.youtube.com/watch?v=0J-mrLUaEzE

Obejrzyj taniec:

https://www.youtube.com/watch?v=BFG7BVEevSg

 

Informatyka

Wpisz w wyszukiwarkę hasło- Obrazy Jana Matejki i przeczytaj informacje na temat obrazów wymienionych w notatce z języka polskiego.

Miłej pracy!

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć