Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Polscy nobliści i ich osiągnięcia.

Dzień dobry!

Dzisiaj poznasz polskich noblistów i ich osiągnięcia.

Przeczytaj tekst z podręcznika s.70-71

Do polskich noblistów dodaj postać Olgi Tokarczuk, która10 października 2019r. została laureatką literackiego Nobla za rok 2018, a Oficjalne wręczenie nagrody nastąpiło 10 grudnia 2019r. podczas ceremonii w Sztokholmie, w rocznicę śmierci jej fundatora Alfreda Nobla.

Odpowiedz na pytania pod tekstem.

Wybierz jedną postać z polskich noblistów i napisz krótką notatkę na jej temat w zeszycie z języka polskiego. Zapisz też dzisiejszą datę.

Wykonaj również w zeszycie ćw. 4 s. 71 (podręcznik)

Następnie wykonaj ćwiczenia z języka polskiego s.64-65

oraz w dodatkowych s. 94

Literacka Nagroda Nobla - najważniejsze literackie osiągnęcie znów w polskich rękach. Akademia Szwedzka uhonorowała tą nagrodą za 2018 rok polską pisarkę Olgę Tokarczuk. 23 lata po nagrodzie dla Wisławy Szymborskiej znów mamy powód do dumy. Pisarka dostała tę prestiżową nagrodę "za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia”Członkowie komisji noblowskiej podkreślali również ponadczasowe znaczenie i przesłanie "Ksiąg Jakubowych", monumentalnego dzieła Olgi Tokarczuk, które zostało przetłumaczone na wiele języków obcych, m.in. w Skandynawii, a w 2020 roku zostanie wydane w Stanach Zjednoczonych.

Pisarka urodziła się 29 stycznia 1962 r. w Sulechowie. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i po studiach pracowała jako psychoterapeutka w poradni zdrowia psychicznego w Wałbrzychu. Gdy jej pierwsze utwory literackie zyskały popularność, zrezygnowała z pracy i po przeprowadzeniu się do Nowej Rudy i w całości poświęciła się pisaniu.

 

Matematyka

Przeczytaj informację- Co to jet tona? W podręczniku s. 132

Zapisz dzisiejsza datę w zeszycie z matematyki i zapisz kolorem tę informację.

Wykonaj ustnie zadania s.132

W ćwiczeniu z matematyki wykonaj zadania s. 48-49

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć