Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna

Temat: Wynalazki szkodliwe dla przyrody

Dzień dobry!

Dzisiaj zrealizujemy temat o wynalazkach szkodliwych dla przyrody.

Przeczytaj ze zrozumieniem tekst „Czy wynalazki są dobre dla przyrody?”

Sprawdź w leksykonie znaczenie słów:

-smog

- samochód hybrydowy

Odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem s. 65

W ćwiczeniu z języka polskiego wykonaj polecenia na s. 58-59

oraz lekcje programowania s.60 i 61

Chętni uczniowie mogą wykonać rysunek zgodnie z poleceniem 3 s.58

 

Przeczytaj tekst „Odkrycia Cyryla” s.102-103 i zaprezentuj go bliskim pięknie czytając.

 

Matematyka

Przypomnij sobie wiadomości o kilometrze na stronie 130 w podręczniku.

Zapisz dzisiejszą datę w zeszycie z matematyki i wykonaj zadanie 2 s. 130

Nastepnie wykonaj uważnie zadania wćwiczeniu z matematyki s. 44- 45

oraz w zadaniach dodatkowych s. 74.

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć