Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna

Odkrywcy i wynalazcy
Temat: Wynalazek a odkrycie

Witam serdecznie po przerwie świątecznej!

Dzisiaj poznasz różnych odkrywców i wynalazców.

Przeczytaj tekst s. 62-63 w podręczniku.

Następnie zapisz dzisiejszą datę w zeszycie z języka polskiego i odpowiedz pisemnie na pytanie 1 s. 63 pod tekstem. Zwróć uwagę na różnicę miedzy odkrywcą, a wynalazcą.

Wykonaj również polecenia w ćwiczeniu z języka polskiego s. 56 i 57. Zgodnie z poleceniem 4 s. 57 napisz w zeszycie informację na temat dwóch dowolnych wynalazków ( informacje wyszukaj w internecie lub w innych źródłach )

W ćwiczeniach dodatkowych wykonaj s. 96 polecenie 18 i 19.

 

Matematyka

Wykonaj zadania w ćwiczeniu s. 42 i 43

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć