Nawigacja

Język angielski

Temat: Revision. Powtórzenie poznanego słownictwa.

Podręcznik str.51

 

Look at the picture, who's this? This is Mr Fredricksen, Russell, Dug (pies As), Kevin (ptak Stefan).

Where are they?  In the forest.

What are they doing? They are talking.

Posłuchaj uważnie nagrania NEA_Pol_L3_Tk2.48.mp3 i odpowiedz na pytania, które czynności Mr Fredricksen wykonuje w sobotę, a które w niedzielę:

What does he do on Saturday? (He goes camping and he goes fishing)

What does he do on Sunday? (He goes climbing and he goes hiking)

Narysuj w zeszycie co robisz w wybranym dniu tygodnia i podpisz rysunek według wzoru, np. I go swimming on Thursday.

Zeszyt ćwiczeń str.49

15.

Uzupełnij zdania wyrazami z ramki zgodnie z rysunkami.

16.

Wklej naklejkę unit 6 oraz sprawdź swoją wiedzę.

Klucz odpowiedzi ćw.15:

1 goes fishing

2 goes swimming

3 has an art lesson

4 does karate

5 has a music lesson

6 goes hiking

Miłej nauki! smiley

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć