Nawigacja

Religia

Religia

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Serdeczne pozdrowienia

dla dzieci klasy III i rodziców.

1.Najpierw przeczytajcie treści na str. 78.

2.Teraz zapiszcie na dwóch stronach

zeszytu do religii. Zróbcie to według załączonego niżej wzoru

 

*  Pismo Św. to Słowo  Boże  spisane przez ludzi    pod natchnieniem

   Ducha Świętego.

*  Pan Bóg przez słowa

    Pisma Świętego mówi

    do nas.

*  Pan Bóg pragnie, abyśmy

   Go słuchali i żyli według

   Jego woli.

3.Teraz przeczytajcie treści na str. 79

    i wykonajcie polecenia.

4.Jeśli już wszystko uda się wam zrobić,

    posłuchajcie piosenki.

5.Wpiszcie do wyszukiwarki tytuł:

    Małe TGD - Ojciec wszystkich nas

6.Na zakończenie pomódlcie się o ratunek

    dla świata: Zdrowaś Maryjo …

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć