Nawigacja

Religia

Religia

50. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO –  OBRZĘDY ZAKOŃCZENIA

 

Gdy czynimy znak krzyża, czynimy go w imię Ojca  Syna i Ducha Świętego. Na zakończenie Mszy Świętej kapłan udziela błogosławieństwa również w imię Trzech Osób Boskich.

Co to jest błogosławieństwo?

– W jakich sytuacjach kapłani lub inni ludzie udzielają błogosławieństwa?

Błogosławieństwo to dobro ofiarowane przez Boga.

 

Odczytanie tekstu Pisma Świętego. „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc  i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,18b-20).

Analiza tekstu biblijnego.

 – Co Pan Jezus nakazał uczniom?

– W czyje imię Apostołowie mieli udzielać chrztu?

 – Jaką obietnicę dał Pan Jezus Apostołom?

Ten fragment Pisma Świętego nazywamy nakazem misyjnym.  Pan Jezus posyła uczniów do głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu  w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

 

Obrzędy zakończenia :

Ogłoszenia parafialne

Błogosławieństwo

Rozesłanie

Pieśń na wyjście

Msza Święta kończy się błogosławieństwem. Kapłan z rozłożonymi rękami rozpoczyna wezwanie: „Pan z wami”, na które wspólnota odpowiada: „I z duchem twoim”. Następnie, czyniąc znak krzyża,  kapłan wypowiada formułę: „Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty”. Wierni odpowiadają: „Amen”.

Rozesłanie – Po błogosławieństwie kapłan wypowiada słowa: „Idźcie w pokoju Chrystusa”, odpowiadamy: „Bogu niech będą dzięki”.

Pieśń na wyjście – jest zgodna z okresem liturgicznym i kończy liturgię

Na końcu Eucharystii jesteśmy wszyscy wezwani, aby nieść Chrystusa i Jego łaskę, którą zostaliśmy obdarowani, tym, których Bóg  postawi w najbliższych dniach na naszej drodze. Odczytanie słów Ojca Świętego Jana Pawła II: „Kiedy po rozejściu się zgromadzenia uczeń Chrystusa powraca  do swojego zwykłego środowiska, ma zadanie uczynić z całego swego życia dar, duchową ofiarę miłą Bogu”. (Jan Paweł II, List apostolski „Dies Domini”, 45)

– Jakie zadanie ma do spełnienia każdy chrześcijanin po zakończeniu Mszy Świętej?

Każdy z nas powinien nieść miłość i pokój, głosić naukę Jezusa  do wszystkich ludzi jak Apostołowie.

W czasie Mszy Świętej kapłan udziela nam  błogosławieństwa  w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, życzy nam dostatku i szczęścia

 

Autorefleksja. Pomyślmy:

 – Jak odpowiadam na dobroć Boga w codziennym życiu?

Przypominam Drodzy Rodzice o dzisiejszym zebraniu w klasztorze o godzinie 19.30 ( przychodzimy bez dzieci). Pozdrawiam Aneta Miśkiewicz.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć