Nawigacja

Język angielski 25.03.2020 r.

Język angielski

Temat:Utrwalamy słownictwo z rozdziału 6.

Załączam kartę pracy:

w poleceniu pierwszym dopisz czasowniki: do,go lub have,

w drugim dopasuj numer z polecenia pierwszego  do obrazka,

a w trzecim dopisz właściwe wyrazy, będą to czasowniki: do, go lub have oraz nazwy dni tygodnia. Pamiętaj, że nazwy dni tygodnia piszemy wielką literą oraz przed ich nazwą używamy przyimka "on" np. on Friday

 karta_pracy_kl.3.doc,

Dodatkowo sprawdź swój refleks oraz przypomnij słówka:

 https://wordwall.net/pl/resource/899635/angielski/new-english-adventure-3-unit-6-my-hobbies-lekcja-1

Z prawej strony kilka zabaw: połącz w pary, znajdź parę, przebij balon, krzyżówka, zachęcam Was do zabawy.

Pozdrawiamsmiley

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć