Nawigacja

Religia

Rel;igia

Katecheza 49( numer w podręczniku)

Temat: BŁOGOSŁAWIEŃSTWO W ŻYCIU CZŁOWIEKA.

Ukazanie błogosławieństwa jako ważnego elementu w życiu każdego chrześcijanina.

 Wychowanie do życia zgodnego z przykazaniami Bożymi.

Jak należy postępować, aby zasłużyć na łaskę Bożą.

Wybiera sposoby okazywania wdzięczności Bogu za dar błogosławieństw.

 

 

Widzimy na ilustracje lub zdjęcia przedstawiające rodziców błogosławiących dzieci (np. w czasie Pierwszej Komunii Świętej, w dniu zawierania sakramentu małżeństwa itp.), kapłana błogosławiących dzieci (np. w czasie Pierwszej Komunii Świętej, w dniu zawierania sakramentu małżeństwa itp.), kapłana błogosławiącego

 

Człowiek BŁOGOSŁAWIONY to człowiek szczęśliwy.

W ważnych chwilach życia chrześcijanom towarzyszy błogosławieństwo. W Piśmie Świętym w bardzo wielu miejscach pojawia się błogosławieństwo. Bóg-Stwórca błogosławi wszystkie stworzenia,  ludzi i zwierzęta, obiecuje także, że błogosławić tym , którzy przestrzegają Jego przykazania.

 

„Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań” (Wj 20,6).

 Analiza tekstu biblijnego.

– Komu Pan Bóg okazuje swoją łaskę?

– Jak należy postępować, aby zasłużyć na łaskę Bożą?  

Bóg obdarza swoimi łaskami tych, którzy Go miłują i wypełniają Jego wolę. Boże błogosławieństwo pomaga w codziennym życiu. Człowiek błogosławiony jest obdarzony szczęściem przez Boga i pełen Jego łaski.

– Kto może udzielać błogosławieństwa?

 – W jakich sytuacjach udzielane jest błogosławieństwo?

 Ekspozycja i omówienie ilustracji lub zdjęć przedstawiających rodziców błogosławiących dzieci (np. w czasie Pierwszej Komunii Świętej, w dniu zawierania sakramentu małżeństwa itp.), kapłana błogosławiącego przedmioty (np. krzyż, różaniec, świece itp.).

Rodzice błogosławią swoje dzieci przy różnych okazjach np. w czasie Chrztu Świętego, Pierwszej Komunii Świętej lub, gdy uda -ją się w podróż. Błogosławią, to znaczy życzą im szczęścia, Bożej łaskawości  i szczodrobliwości.

Błogosławić może każdy z nas, np. kreśląc znak krzyża na chlebie, czy zasiadając do posiłku, rodzice przy różnych ważnych okazjach błogosławią swoje dzieci. Błogosławi się też kościoły, kaplice, cmentarze i inne przedmioty związane z życiem chrześcijan.

Błogosławieństwa pomagają w drodze do nieba.

 Pomyślmy:

 – Jak dziękuję Bogu za wszystkie Jego łaski?

– Jak okazuję wdzięczność tym, którzy udzielają mi błogosławieństwa?

Zadanie do domu :)

Pozdrawiam serdecznie Aneta Miśkiewicz :)

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć