Nawigacja

Religia

Religia

Kl. III – 29.05.2020 r.

Katecheza 47( numer w podręczniku)

Temat: Dziękujemy i uwielbiamy Pana Jezusa Eucharystycznego.

Przeczytaj z podręcznika SŁOWA KLUCZE oraz fragment z Pisma Świętego "BÓG MÓWI".

Odpowiedz sobie na pytanie:

- Co Pan Jezus obiecuje tym, którzy będą spożywać Jego Ciało?

Szczególnym sposobem okazywania wdzięczności Panu Bogu jest Eucharystia.

Podczas Mszy Świętej w modlitwie, która nazywa się prefacja, kapłan wypowiada następujące słowa: „Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie”.

- Co jest godne, słuszne i zbawienne?

Odpowiedź znajdziesz w nauczaniu Kościoła (KKK 1360) w podręczniku.

Eucharystia jest dziękczynieniem Bogu za to, że nas stworzył, posłał na ziemię swego Syna, by nas odkupił z grzechów i zesłał Ducha Świętego, by nas uświęcał.

Człowiek, który kocha Boga nigdy nie zapomina, że wszystko, co  ma jest Jego darem. Dlatego powinniśmy Panu Bogu stale dziękować za życie, za piękny świat, za rodziców i rodzinę, przyjaciół, za wszystko, co nas spotyka w życiu. Czynimy to przez: modlitwę, godne przystępowanie do Stołu Pańskiego, właściwe zachowanie przed Najświętszym Sakramentem i życie zgodne z Ewangelią. - ( do zad. 2)

Uczestnicząc w niedzielnej Mszy Świętej, okazujemy Panu Jezusowi naszą wdzięczność i miłość. - (do zad. 1)

Postaraj się odpowiedzieć na pytania podsumowujące katechezę "ZASTANÓW SIĘ I ODPOWIEDZ".
Uzupełnij zadania w ZESZYCIE

Zad. 1 : Wpisz w serca, jak możesz okazać Panu Bogu wdzięczność i miłość. – odpowiedź znajduje się wyżej w podanym tekście.

 

 

Pozdrawiam gorąco Aneta Miśkiewicz 😊

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć