Nawigacja

Religia

Religia

Kl. III – 28.05.2020 r.

Katecheza 46( numer w podręczniku)

Temat: Komunia Święta zjednoczeniem z Jezusem.

   Komunia Święta to dar, który otrzymaliśmy od Pana Jezusa.

   „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6,51).

Odpowiedz sobie na pytania:

- Jak Pan Jezus nazywa siebie?

- Co obiecuje Pan Jezus tym, którzy będą spożywali Jego Ciało pod postacią chleba?

   Podczas każdej Mszy Świętej, pod postacią chleba i wina jest z nami Pan Jezus. Każdy, kto przystępuje do Komunii Świętej, jednoczy się z Nim i otrzymuje wiele łask. Komunia Święta podtrzymuje w nas życie Boże, sprawia, że stajemy się lepsi.

   Tak jak chleb powszedni jemy, by żyć, tak chleb eucharystyczny – Komunię Świętą powinniśmy przyjmować jak najczęściej, by łaska Boża mogła w nas wzrastać, byśmy dzięki niej stawali się coraz lepsi, zmieniali na lepsze świat wokół nas i zasłużyli na niebo.

   W ciągu dnia możemy przystąpić do Komunii Świętej dwa razy, z czego drugi raz pod warunkiem uczestnictwa w całej Mszy Świętej.

Postaraj się odpowiedzieć na pytania podsumowujące katechezę "ZASTANÓW SIĘ I ODPOWIEDZ".
Uzupełnij zadania w ZESZYCIE

Zad. 1:  Jaki skarb ofiarował nam Pan Jezus: (odp.-KOMUNIA ŚWIĘTA)

Zad. 2 : Uzupełnij tekst Pisma Świętego: z podanych słów w nawiasie i napisz je zielonym kolorem w zeszycie( będzie, chlebem, kto, na,  spożywa, chleb, żył, wieki, ten .)

Zad. 3 : W płatki kwiatu wpisz dary, jakie otrzymujemy od Pana Jezusa przystępując do Komunii Świętej: (podtrzymanie życia Bożego, stajemy się lepsi, pogłębienie zjednoczenia z Panem Jezusem, gładzenie grzechów powszednich, zachowanie od grzechów ciężkich)

 Przypominam również, że dzisiaj tj. 28 maja o godzinie 16.30 będzie prowadzona przez stronę parafii katecheza duszpasterska dla dzieci przez ojca Jerzego😊 niech nikogo nie zabraknie😊

Pozdrawiam gorąco Aneta Miśkiewicz😊

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć