Nawigacja

Religia

Religia

Kl. III – 22.05.2020 r.

Katecheza 45( numer w podręczniku)

Temat: Godne przyjmowanie Komunii Świętej.

Pan Jezus pragnie przychodzić do nas. Czyni to w Komunii Świętej.

Kafarnaum – miasto w Galilei, w którym Pan Jezus nauczał.

Setnik – dowódca armii rzymskiej, jego oddział składał się ze 100 żołnierzy.

Przeczytaj z podręcznika SŁOWA KLUCZE oraz fragment z Pisma Świętego "BÓG MÓWI".

Odpowiedz sobie na pytania:

O co setnik poprosił Pana Jezusa?

- Co Pan Jezus powiedział setnikowi?

- Jak setnik odpowiedział Panu Jezusowi?

- Za co Pan Jezus pochwalił setnika?

   Setnik z pokorą prosił Pana Jezusa o uzdrowienie chorego sługi. Nie czuł się godnym przyjąć Jezusa w swoim domu, bo wiedział, że zgrzeszył. Jednak głęboko wierzył, że może On uzdrowić chorego na odległość. I tak się stało. Jezusowi podobała się pokora i wiara setnika.

   Podczas każdej Mszy Świętej, tuż przed spotkaniem z Jezusem w Komunii Świętej  wypowiadamy słowa: „Panie, nie jestem godzien…”

   Godny – to ten, który zasługuje na łaskę Boga, kocha Go, szanuje, jest Mu posłuszny.

   Aby godnie przyjąć Pana Jezusa, trzeba się odpowiednio przygotować. Trzeba być w stanie łaski uświęcającej i zachowywać post eucharystyczny.

   Stan łaski uświęcającej – życie bez grzechu, w przyjaźni z Panem Bogiem.

   Post eucharystyczny – powstrzymanie się od spożycia pokarmów i napojów na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. Post nie dotyczy wody i lekarstw.

   Przyjmowanie z szacunkiem i miłością Pana Jezusa do swego serca – do przyjęcia  Komunii Świętej należy przygotować się duchowo: wzbudzić akt wiary, nadziei i miłości, akt żalu za grzechy, można odmówić inne modlitwy. Komunię Świętą należy przyjmować z pobożnością, w postawie wyrażającej szacunek i miłość.

   Zaproszenie z radością Pana Jezusa do swego serca – po przyjęciu Komunii Świętej należy uwielbić Pana Jezusa, odmawiając modlitwę po Komunii.

Postaraj się odpowiedzieć na pytania podsumowujące katechezę "ZASTANÓW SIĘ I ODPOWIEDZ".
Uzupełnij zadania w
 ZESZYCIE.

Pozdrawiam serdecznie Aneta Miśkiewicz :)

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć