Nawigacja

Religia

Religia

Katecheza 44 ( numer w podręczniku)

T: Pragniemy jedności i pokoju.

Jedność – całość, życie w zgodzie, harmonii; jednoczyć się z Jezusem – przyjąć Komunię Świętą, kroczyć Jego śladami.

Pokój – stan bez wojny, zgoda, spokój.

   O jedności i pokoju mówi Pan Jezus.

Przeczytaj z podręcznika SŁOWA KLUCZE oraz fragment z Pisma Świętego "BÓG MÓWI".

Odpowiedz sobie na pytania:

- Jaki dar zostawił nam Pan Jezus?

- Do czego zachęca nas Pan Jezus?

   Pokój to cenny dar, który Chrystus daje nam, swoim uczniom.

   Podczas każdej Mszy Świętej, przed Komunią Świętą, modlimy się o pokój.

   Na znak przekazania pokoju podczas Mszy Świętej wykonujemy gest skinienia głową w prawo i w lewo, albo podajemy sobie rękę.

   Pan Jezus daje nam pokój, który wypływa z Jego miłości do nas. Chce, abyśmy jednoczyli się wokół ołtarza i nieśli Boży pokój w świat, w drugim człowieku dostrzegali brata, siostrę, nikogo nie krzywdzili, nieśli pomoc słabszym, biedniejszym.

   Obrzęd przekazania sobie znaku pokoju odbywa się przed przyjęciem Komunii Świętej.

   Znak pokoju przypomina : pojednaj się z drugim człowiekiem, by móc zjednoczyć się z Panem Jezusem w Komunii Świętej.

   Przeczytaj z podręcznika fragment listu Jana Pawła II do dzieci.

Odpowiedz sobie na pytania:

- O co papież prosi dzieci?  -(o modlitwę)

- W jakich intencjach mają modlić się dzieci? – (za swoją rodzinę, za wszystkie   rodziny na świecie, o pokój)

- Co buduje pokój? – (miłość i zgoda)

- Jak możemy budować pokój w naszych rodzinach? –

          (-być posłusznym rodzicom,

           -żyć w zgodzie z bliźnimi, szanować bliźnich,

           -unikać kłótni, nienawiści i przemocy,

           -być tolerancyjnym dla innych,

           -dzieląc się miłością, dobrocią)

Postaraj się odpowiedzieć na pytania podsumowujące katechezę "ZASTANÓW SIĘ I ODPOWIEDZ".
Uzupełnij zadania w
 ZESZYCIE

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć