Nawigacja

Religia

Religia

Kl. III – 14.05.2020 r.

Katecheza 43( numer w podręczniku)

T: Modlitwa Pańska przygotowaniem na przyjęcie Ciała i Krwi Pana Jezusa

Bóg czeka na naszą modlitwę i nigdy nie odmawia nam pomocy. Jako kochający Ojciec wie, czego najbardziej potrzebujemy.

Przeczytaj z podręcznika SŁOWA KLUCZE oraz fragment z Pisma Świętego "BÓG MÓWI".

Odpowiedz sobie na pytania:

- Jak nazywamy Boga w Modlitwie Pańskiej?

- O co prosimy Boga w tej modlitwie?

Podczas Mszy Świętej zwracamy się do Boga słowami Modlitwy Pańskiej. Jednoczymy się jako dzieci Boże i mówimy: „Ojcze nasz”, prosząc, aby pomógł nam wypełniać nasze zadania: żyć z innymi w zgodzie, umieć przebaczać, okazywać wdzięczność i miłość. Modlitwa Pańska przygotowuje nas do Uczty Eucharystycznej, w której Pan Jezus karmi nas swoim Ciałem.

Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia, czym jest modlitwa „Ojcze nasz”.

„Modlitwa Pańska prowadzi nas do komunii z Ojcem i Jego Synem, Jezusem Chrystusem” (KKK 2799).

Pan Jezus zna potrzeby naszego ciała, wie, że potrzebuje ono pokarmu, by rosnąć, rozwijać się. Pan Bóg, stwarzając człowieka, uczynił go podobnym do siebie, obdarowując go nieśmiertelną duszą, która również potrzebuje pokarmu, ale nie takiego, jak nasze ciało.

Gdy wypowiadamy słowa: „Chleba naszego powszedniego”, prosimy nie tylko o pokarm dla ciała, ale też o pokarm, który doda nam sił w drodze do nieba.

Podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus, biorąc do ręki chleb, wypowiedział słowa: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje (J 26,26b)”, potem wziął kielich z winem i mówił: „Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew (J 26,27-28)”.

Pan Jezus jest z nami w każdej chwili. Podczas Mszy Świętej karmi nas swoim Ciałem i Krwią, aby nigdy nie zabrakło nam sił w drodze do nieba.

Postaraj się odpowiedzieć na pytania podsumowujące katechezę "ZASTANÓW SIĘ I ODPOWIEDZ".
Uzupełnij zadania w
 ZESZYCIE

 

 

Przypominam również, że dzisiaj tj. 14 maja o godzinie 16.30 będzie prowadzona przez stronę parafii katecheza duszpasterska dla dzieci przez ojca Jerzego😊 niech nikogo nie zabraknie😊

Pozdrawiam gorąco Aneta Miśkiewicz😊

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć