Nawigacja

edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Dzień dobry!

  1. Przeczytaj z podręcznika tekst „Transport wodny”- s.24-26. Na podstawie ilustracji i tekstu odpowiedz na pytania:

- Gdzie może odbywać się transport wodny?

- Jakie znacie środki transportu wodnego służące do przewozu ludzi?

 

- Wymieńcie rodzaje statków handlowych i rybackich?

- Jakie znacie inne jednostki pływające i do czego one służą?

- Które środki transportu wodnego są najbardziej przyjazne środowisku?

- Co przewozi tankowiec?

- Do czego służy okręt podwodny?

       2. Wyszukaj w leksykonie znaczenie wyrazu transport i zapoznaj się z jego wyjaśnieniem- s. 111

       3. Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy s.14:

- Opowiedz rodzicowi lub komuś bliskiemu o swojej prawdziwej lub wymyślonej podróży po wodzie,

- Podpisz w kartach ćwiczeń fotografie przedstawiające różne rodzaje środków transportu na podstawie informacji w podręczniku,

 - Połącz rzeczownik z określającym go przymiotnikiem. Wybierz jedną parę wyrazów i ułóż z nią zdanie

 - Umieść nalepki z czasownikami i przysłówkami w odpowiednich ramkach,

       7.  Pod dzisiejszą datą w kilkuzdaniowej wypowiedzi pisemnej uzasadnij, że pływanie łodzią wiosłową jest bardziej przyjazne dla środowiska niż pływanie motorówką - ćw.4s.14- prześlij zdjęcie!

      8. Przeczytaj z podręcznika tekst „Słynne polskie statki”. Odpowiedz na pytania:

         - Gdzie budowane są statki?

         - Jakie najczęściej imiona nadawane są polskim statkom?

        - Jakie statki polskie są najbardziej znane na świecie?

        - Kim był Stefan Batory i dlaczego jego imieniem nazwano statek?

      9. Wyszukaj w leksykonie znaczenia wyrazów: transatlantyk, zacumowany i zapoznaj się z ich wyjaśnieniami.

Wykonaj makietę ,,Wielka rzeka” z wykorzystaniem kart z ,,Wycinanki” -w.k. 56,58,59

Matematyka- MATZOO.PL /poćwicz zadania tekstowe klasa3/

Miłego dnia!

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć