Nawigacja

edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna
Zajęcia komputerowe

Dzień dobry,

Dzisiaj zaczynamy od matematyki.

Matematyka

1.      Przypomni sobie wiadomości z klasy 2-

https://www.youtube.com/watch?v=VlyeFfVHgu0

oraz

https://www.youtube.com/watch?v=zHcGjqsZvJE

2.      Podręcznik s. 117  Przepisz kolorową ramkę do zeszytu z matematyki.

3.      Wykonaj w zeszycie zad. 1 s. 117 i  tylko k. p. 10

 

Język polski

4.      Poznaj budowę koryta rzeki na podstawie tekstu i ilustracji w podręczniku – s. 16-21.

Zrozumiesz znaczenie terminu ,,rzeka” oraz pojęcia: górny bieg rzeki, zapora, środkowy bieg rzeki, lewy dopływ, prawy dopływ, dolny bieg rzeki, ujście rzeki.

5.      Zapoznaj się z roślinami i zwierzętami żyjącymi w rzece lub na jej brzegach.

  1. Przyjrzyj się ilustracjom w podręczniku i nazwij rośliny i zwierzęta żyjące w rzece lub na jej brzegach.

Przeczytaj ciekawostki dotyczące niektórych zwierząt zamieszkujących rzeki!

Pstrągi  to ryby zamieszkujące czyste, dobrze natlenione wody o kamienistym dnie; żywią się kiełżami, owadami i ich larwami, ikrą ryb i drobnymi rybami. W Polsce występują rodzime pstrągi potokowe (o przeciętnej długości 45 cm i masie powyżej 1 kg), pstrągi tęczowe, większe od potokowego, z tęczową smugą wzdłuż boków oraz pstrągi źródlane.

Szczupaki pospolite to duże drapieżne ryby zamieszkujące wody słodkie i słonawe. Osiągają długość do 1,8 m (zwykle do 1 m) i masę do 65 kg. Mają wydłużone ciała, duże głowy, spłaszczone pyski, z ostrymi, skierowanymi ku tyłowi zębami. Polują na ryby, płazy, a także drobne ssaki i ptaki.

Bobry europejskie są dużymi gryzoniami. Ich ciało osiąga do 1 m, a ogon około 40 cm. Mają sierść brunatną w różnych odcieniach aż po czarną, palce tylne nóg są spięte błoną. Ogony bobrów są spłaszczone, szerokie, płetwowate, pokryte łuskami. Bobry zamieszkują zalesione pobrzeża wód Europy (rzadkie) i północy Azji, w Polsce żyją głównie na obszarach północno – wschodnich. Bobry budują tamy z pni ściętych drzew i gałęzi na wolno płynących rzekach i odpływowych jeziorach leśnych, w których sąsiedztwie wykopują, służące za mieszkanie, przybrzeżne jamy z wejściem z wody; budują też kopce mieszkalne (żeremie). Bobry są szybkimi i zwinnymi pływakami; żywią się głównie gałązkami osiki i wierzby oraz roślinami wodnymi.

Rybitwy to średniej wielkości ptaki o smukłej sylwetce, ich upierzenie jest biało- szaro – czarne, zmienne zależne od wieku i pory roku. Palce nóg mają spięte błoną pławną. Żyją nad brzegami mórz i wód środkowych. Znakomicie latają i nurkują, żywią się drobnymi rybami, skorupiakami i owadami. Jaja (składane zwykle w zagłębieniu ziemi) wysiadują oboje rodzice. W Polsce żyje 9 gatunków tych ptaków, z czego 6 gatunków lęgowych – większość z nich jest pod ochroną, np. rybitwa rzeczna zwana zwyczajną czy rybitwą czubatą.

7.       

8.      Powinieneś  to obejrzeć!!!

https://wislawarszawska.pl/wp-content/uploads/2015/12/broszura-z-bobrem-wzdluz-Wisly.pdf

 

https://www.youtube.com/watch?v=XwPK0mCWq2Y

 

9.      Odpowiedz pisemnie na pytanie 1 s. 21 w podręczniku.

10.  Wykonaj kartę pracy- tylko s. 11.

 

Zajęcia komputerowe:

Internet. Zasady zachowania - s. 46-47

Obejrzy film na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu

https://www.youtube.com/watch?v=-1rkVflmsKA                                                                                

Uruchom przeglądarkę i wpisz: sieciaki.pl/ warto-wiedzieć/porady

zapoznaj się z informacjami dotyczącymi cyberprzemocy.

Wykonaj ćwiczenia z płyty – lekcja 22

 

Powodzenia!

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć