Nawigacja

Język angielski 07.05.2020 Czwartek

Topic: Revision-powtórzenie materiału z rozdziału 6

1. Zapisz temat lekcji do zeszytu.

2. Wysłuchaj nagrania i przypomnij sobie nazwy dni tygodnia.  Zwróć uwagę na pisownię.

https://www.youtube.com/watch?v=6IANEgOBXi0

 

3.Wysłuchaj nagrania i przypomnij sobie słownictwo związane z hobbies and interests:

https://www.youtube.com/watch?v=1FLRGat2Z6I&t=88s

 

4.Otwórz podręcznik na stronie 51 Spójrz na zadanie17. Przeczytaj zdania 1-6 i spróbuj odgadnąć czy są one prawdziwe czy fałszywe w odniesieniu do pana Fredricksena. Należy udzielić odpowiedzi: Yes/No

5. Wysłuchaj teraz nagrania NEA_Pol_L3_Tk2.48.mp3zatrzymuj nagranie po każdym pytaniu i udziel odpowiedzi (Yes/No)

6. W zeszycie napisz odpowiedzi na poniższe pytania, które czynności pan Fredricksen robi w sobotę a które w niedziele? 

What does he do on Saturday?

What does he do on Sunday?

 

Praca domowa:

Zrób z zeszytu ćwiczeń zadanie 15/49 

Jeśli potrafisz wykonać czynności z zadania 16/49 śmiało możesz przykleić sobie naklejkę!

 

Praca domowa dla chętnych

 

Narysuj co robisz w wybrany dzień tygodnia i podpisz rysunek według wzoru:

I have English lessons on Thursday.

Na prace czekam do 14 maja!

a.nowicka@rawska2ka.pl

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć