Nawigacja

edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna

Dzień dobry, 

Zaczynamy 5  część podręcznika  i cały tydzień spędzimy w kraju nad Wisłą i Odrą.

1.      Przeczytaj wiersz Tadeusza Szymy ,,Jan Matejko”.

2.      Udziel odpowiedzi rodzicowi na temat sławnego malarza Jana Matejki.                                                 O kim opowiada wiersz?                                                                                                                      – Kim był ten człowiek?                                                                                                                          - Co Jan Matejko uwiecznił na obrazach?

3.      Skorzystaj z leksykonu i wyjaśnij znaczenie trudnych wyrazów- s. 110,111

4.      Opisz własnymi słowami wygląd malarza – ćw. 4 s.3

5.      Przeczytaj informacje na temat ,,Konstytucji 3 maja” /s. 4,5 / i odpowiedz na pytania:                              - Czym jest konstytucja i co w niej zapisano?                                                                                       – Kiedy została uchwalona ,,Konstytucja 3 maja”?                                                                                – Dlaczego była tak ważna dla Polaków?                                                                                              - Jakie ważne wydarzenie z historii Polski przedstawia dzieło  zamieszczone w podręczniku?

6.      Leksykon- odczytaj znaczenie  trudnych wyrazów.

7.      Wyszukaj w albumach lub w Internecie inne obrazy Jana Matejki. Odpowiedz rodzicowi na następujące pytania dotyczące obrazu J. Matejki ,,Konstytucja 3 Maja 1791 roku”         - s. 5                                                                                                                                                                  - Jaki tytuł nosi obraz i kto jest jego autorem?                                                                                       - Jakie wydarzenie z historii Polski przedstawia obraz?                                                                         - Wskaż postacie historyczne: marszałka sejmu Wielkiego, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego oraz Hugona Kołłątaja.                                                                                                  – Co widzicie na pierwszym planie obraz, a co – na drugim?                                                                – Jakie wrażenia wywołuje obraz?

8.      Opisywać obraz już potrafisz – przypomnij sobie tylko jakie elementy muszą wystąpić. Opisz obraz J. Matejki z wykorzystaniem pytań pomocniczych – k.p. s.3 ćw. 1

9.      Zapisz notatkę do zeszytu z języka polskiego:                                                                                                 Jan Matejko był wybitnym polskim malarzem. Tworzył obrazy o tematyce historycznej, na których przedstawiał najważniejsze postacie i wydarzenia z historii Polski. Jego dzieła odwoływały się do świadomości narodowej Polaków, którzy stracili ojczyzną. Miały pobudzać do walki o jej niepodległość. Jan Matejko był profesorem Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Jego wielkie dzieła to między innymi: ,,Stańczyk”, ,, Hołd pruski”, ,,Bitwa pod Grunwaldem”, ,,Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem”.

10.  Poznaj schemat funkcjonowania państwa na podstawie tekstu ,,Kto sprawuje władzę w Polsce?                                                                                                                                                                     - Kto sprawuje władzę w naszej miejscowości?                                                                                      – Co uchyla parlament?                                                                                                                          – Do czego mają prawo wyborcy?

11.  Wykonaj ćw. z k.p. s.4-5

12.  Przeczytaj fragmenty s.86-87  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Rozdział II WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA i wykonaj k.p. s. 86 ćw. 1-2 i s. 87 ćw. 3-4.              Ćw. 5  i  6  s 87 dla chętnych

13.  Ćwiczenia dodatkowe – k.p. s. 76 ćw. 1,2

14.  Matematyka

Obejrzyj plansze i filmy :

file:///C:/Users/wgorgas/Downloads/Figury-Geometryczne-1.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=qvfpO6sdKhY

https://www.youtube.com/watch?v=gjtRWmJMHc0

 

15.  Połowa i ćwierć – figury geometryczne – podr. s 114

16.  Przepisz i narysuj w zeszycie kolorową ramkę i wykonaj ustnie zad. 1 i 2.

17.  Wykonaj k.p. ćw. s. 3-5

18.  Zadania dodatkowe – s. 52 ćw. 1-3

19.  Dzisiaj bardzo dużo pracy przed Tobą- liczę, że dasz radę!!!

Powodzenia!

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć