Nawigacja

edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna

30 marca

Uwaga! Powódź!

1.      Opowiedz rodzicom lub starszemu rodzeństwu na temat sytuacji na rzekach na podstawie tekstu w podręczniku oraz własnych obserwacji – s. 44-45                                               - Co dzieje się z powierzchnią wód (rzek, jezior, stawów)  podczas silnych mrozów?                  - Jak zmienia się sytuacja, gdy temperatura rośnie i nadciągają wiosenne roztopy?                 – Czym grozi topnienie grubych warstw lodu na wodach?                                                                          

2.      Wykorzystaj informacje zawarte w tekście i odpowiedz na pytanie: ,,Jak zapobiegać powodziom?”

- Kiedy mamy do czynienia ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia powodzi?                                 ( wiosną, gdy pękają lody, a także w czasie obfitych opadów deszczu)                                            - Co sprawia, że wiosną powodzie są częstsze?

-Jak możemy zapobiegać powodziom?

-Jak się zachować, kiedy znajdziemy się na terenie zagrożonym powodzią?

- Jak funkcję pełnią  lasy rosnące przy rzekach?              

       3. Informacja dla rodziców: Wart porozmawiać z dziećmi na temat zasad postępowania podczas powodzi. Trzeba zwrócić szczególnie uwagę na konieczność zaznajomienia się z sygnałami dźwiękowymi  (może to być syrena  alarmowa lub inny dźwięk przyjęty na danym terenie). Ważne jest śledzenie informacji w radiu i telewizji. W momencie ogłoszenia alarmu powodziowego powinniśmy liczyć się z koniecznością ewakuacji, a co za tym idzie przygotować się do niej (zgromadzić dokumenty, leki, które przyjmujemy, zabrać najcenniejsze przedmioty . W domu rzeczy wynosimy na wyższe kondygnacje lub strych, dom zabezpieczamy workami z piaskiem, wyłączamy dopływ energii elektrycznej i gazu. Niekiedy musimy stworzyć dla siebie bezpieczne miejsce bytowania (wyższe partie domu, poddasza, strychy, pamietając o zapasach wody pitnej, żywności, świec, latarek, apteczce).

 Zapewniamy bezpieczeństwo zwierzętom. Bezwzględnie podporządkowujemy się poleceniom służb ratunkowych. Nigdy sami nie opuszczamy budynku, aby dotrzeć do suchych miejsc, ponieważ możemy zostać  porwani przez nurt wody, przewróceni przez falę bądź uderzeni niesionymi przez wodę przedmiotami.

Po powrocie do domu po powodzi szczególnie dbajmy o higienę, unikajmy kontaktu z wodami powodziowymi.

3.      Wykonaj ćwiczenia w kartach pracy- 38

4.      Przeczytaj poczytankę ,,Powódź” -s. 98-99

5.      Ćwiczenia dodatkowe -s. 93 ćw. 10 /kto nie wykonał/

6.      K.p. -s. 39 – dla chętnych

7.      Pamiętaj o przerwach śródlekcyjnych!

8.      Matematyka – w zeszycie wykonaj zad. 1,2,3 z podr. s. 125

9.      Mat. K.p. – 26-27

10.  Ćw. dodatkowe – s.72 ćw. 14 i 15 / jeśli ktoś nie wykonał/

Prześlij zdjęcia jedynie:  z j. pol. -k.p. ćw. 3 s. 38

                                          z mat. – podr. -zad. 1,2,3 s. 125

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć