Nawigacja

Religia 19.06.2020r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Katecheza 52 i 53 (Podręcznik strona 120-123)

Temat: Pan Jezus pragnie czystych serc  i naszej świetości.


Do zeszytu wpisz powyższy temat do zeszytu.

Czystość serca jest gwarancją nieba i szczęścia człowieka.
BÓG MÓWI:
"Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą"

Jaką nagrodę obiecuje Jezus tym, którzy będą mieli czyste serce?


Czyste serce jest przede wszystkim darem od Boga, ale i zadanie, które realizuje się przez całe życie przez codzienna walkę z pokusami. pomaga nam w tym przebywanie blisko Boga, bo "kto z kim przestaje, takim się staje". Kto przebywa z Bogiem, który jest miłością, sam się napełnia miłością.


Co zeszytu wpisz odpowiedź na poniższe pytania.
Co pomaga nam zachować czyste serce?
- codzienna modlitwa
- uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej
-częste przyjmowanie Pana Jezusa w komunii świętej
- troska o drugiego człowie
ka.

Czystość serca odrzuca kłamstwa i nieskromne myśli. jeżeli grzeszymy w myślach, w mowie i w uczynkach powinniśmy przystąpić do sakramentu pokuty, człowiek po spowiedzi czuje się radosny i jego dusza jest czysta.

Świętość jest celem każdego życia człowieka. Każdy człowiek otrzymuje od Pana Boga na chrzcie świętym zaproszenie do świętości.
Podręcznik:
BÓG MÓWI:
" Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski"


Przeczytaj tekst w podręczniku strona 122.
Bóg każdego zaprasza do doskonałości czyli świętości. świętość jest ukryta w zwykłej codzienności, w spełnianiu obowiązków: w rannym wstawaniu, sprzątaniu, sumiennej nauce, uczciwej pracy, posłuszeństwie rodziców.
Pana Jezus pomaga nam tę świętość osiągnąć, nie pozostawia nas samych, ale daje nam Siebie  w sakramentach świętych, które pomagają nam w walce z pokusami z grzechem. jest wielu ludzi, którym ta droga udała się. to świeci, którzy wielbią Boga w niebie.
Odpowiedz ustnie na pytania ze strony 123 - sprawdź siebie
Do zeszytu wpisz:
Człowiek święty:
- jest posłuszny Bogu,
- modli się,
- stara się o to aby zmieniać się na lepsze,
- pomaga ludziom.

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć