Nawigacja

edukacja wczesnoszkolna

Moje królestwo

Dzień dobry,

Przysłowie:

„Czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty w naszym kraju”

 

Moje królestwo            

1.      Warto ich znać! Zapoznaj się z postacią Janusza Korczaka. Przeczytaj z podręcznika tekst, s .64. Ustnie odpowiedz na pytania.

         - Jak brzmiało prawdziwe nazwisko Janusza Korczaka?

         - Czyje losy były mu szczególnie bliskie?

         - Co powstało w Warszawie dzięki staraniom Janusza Korczaka?

         - Kim był z zawodu Janusz Korczak?

         - Jak nazywano Korczaka?

 2. Ułóż wyraz z rozsypani sylabowej.

             TRE         BO         HA

Hasło zapisz do zeszytu pod dzisiejszą datą.     

3. Ustnie odpowiedz na pytania:      

           - Kto, waszym zdaniem może zostać bohaterem?

           - Jakie cechy charakteru powinien mieć bohater?

           - O czym albo o kim myśli bohater?

           - Czy bohater to nazwa zawodu?

          - Czy my też możemy zostać bohaterami? W jaki sposób?

          - Czy Janusz Korczak był bohaterem? Dlaczego?

          - Znajdźcie w tekście „Warto ich znać!” fragment mówiący o poświęceniu Janusza Korczaka.

       Przepisz notatkę do zeszytu:

Janusz Korczak był  pedagogiem, dziennikarzem, pisarzem i lekarzem.  Dzięki jego staraniom w Warszawie powstał dom sierot, którym kierował przez trzydzieści lat. Szczególnie bliski był mu los dzieci. W czasie II wojny światowej opiekował się żydowskimi sierotami. Zdobywał dla swoich wychowanków jedzenie i leki. W 1942 roku został wywieziony z dziećmi do obozu śmierci w Treblince. Nie chciał opuścić swoich podopiecznych. Zginął wraz z nimi zabity przez niemieckich okupantów. Jest autorem znanych książek min. „Król Maciuś Pierwszy”, „Kajtuś Czarodziej”. Do dziś książki te cieszą się ogromną popularnością.

         4. Przeczytaj z podręcznika fragment książki Janusza Korczaka „Król Maciuś Pierwszy” – podr. s. 65-67.

              - Dlaczego mały chłopiec został królem?

              - Jakie reformy chciał wprowadzić król Maciuś Pierwszy?

              - Która reforma podobała Ci się najbardziej? Dlaczego?

             - Jak wyglądałoby twoje królestwo?

         5. Wyszukaj w leksykonie znaczenia wyrazów: audiencja, parada, reforma, zawód – s. 65-66,110,111

          Zapoznaj się z ich wyjaśnieniami. Ułóż ustnie zdania z podanymi wyrazami.

         5. Wykonaj w kartach ćwiczeń zadania, s.46 – 47 /oprócz ćw.8 s.47/

       Matematyka

Powtórz tabliczkę mnożenia i dzielenia w zakresie 100.

Wykonaj w kartach matematycznych zadania s. 36 – 37

Ćwiczenia dodatkowe: Karty ćwiczeń s. 79 ćw. 12,

Zadanie dodatkowe: karty matematyczne s. 55 zad.13, s. 56 ćw. 17,18.

Obejrzyj  prezentację multimedialną o Januszu Korczaku:

 https://www.youtube.com/watch?v=cuLJFYoY9l8

Lektura „Król Maciuś Pierwszy” – link:

 https://www.youtube.com/watch?v=OwmPd-QshuM

 

Prześlij zdjęcie – k. p. z jęz pol. – ćw. 7 s. 47.

Zapraszam na classroom. Niespodzianka!

Miłego dnia!

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć