Nawigacja

Religia 29.05.2020r

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

 Katecheza 47, strona 108-109

Temat: Dziękujemy i uwielbiamy Pana Jezusa Eucharystycznego.

Człowiek doświadczający dobra od drugiego człowieka pragnie mu podziękować, jest mu wdzięczny. Dzisiaj sobie powiemy o wdzięczności za wyjątkowy dar jakim jest Eucharystia.

Przeczytaj fragment  BÓG MÓWI:

- Co Bóg obiecuje tym, którzy będą spożywać Jego Ciało?

Pan Jezus obiecuje  życie wieczne tym, którzy przyjmują Jego Ciało w  Komunii Świętej, On udziela nam  wówczas  wielu łask potrzebnych do zbawienia, za które powinniśmy Mu  dziękować.

Wiemy, że szczególnym sposobem okazywania wdzięczności Panu Bogu jest Eucharystia.

Podczas Mszy Świetej w modlitwie, która nazywa się prefacją, kapłan wypowiada słowa: "Zaprawdę godne to i sprawiegliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie skałdali dziękczynienie."

- Co jest godne, słuszne i zbawienne?

Eucharystia jest ofiarą dziekczynienie składaną Ojcu, uwielbieniem, przez które Kościół wyraża naszą wdzięczność za wszystkie Jego dobrodziejstwa, za wszystko, czego On dokonał przez stworzenie, odkupienie i uświęcenie. Dlatego Eucharystia oznacza przede wszystkim Dziękczynienie" ( KKK 1360)

Co oznacza Eucharystia?

Eucharystia jest dziękczynieniem Bogu za to, że nas stworzył, posłał, na ziemię swego Syna, by nas odkupił z grzechów i zesłał Ducha Świętego, by na uświęcał, czyli prowadził do świetości.

Człowiek powinien pamiętać, że wszystko co mam jest darem Boga i mamy stale dziękowć Mu za  życie, którym nas obdarzył,  za świat, za rodzinę, za rodziców.

Nasze dziękczynienie wyrażamy przez modlitwę godne przystępowanie do Stołu Pańskiego, właściwe zachowywanie się przed Najświętszym Sakramentem i życie zgodne z Ewangelią.

Do zeszytu: pod  zapisanym tematem wpisz odpowiedż na pytanie: Co oznacza Eucharystia?  W jaki sposób wyrażamy nasze dziękczynienie. ( odpowiedź jest podanym wyżej tekście).

Pamiętajcie o niedzielnej Mszy Świetej o 11.30.heart To wyraz naszego dziękczynienie Bogu za wszystko.

Pozdrawiam serdecznie.smiley

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć