Nawigacja

Religia 22.05.2020r.

Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus!

Temat: Godne przyjmowanie Komunii Świętej. (zapisz temat do zeszytu)

Trwacie w przygotowaniach do I komunii świętej, dziś sobie spróbujemy powiedzieć co zrobić, aby godnie przyjąć Pana Jezusa który przychodzi do nas w Komunii Świętej.

Kiedy wiemy, że ma przyjść do nas jakiś gość, domownicy krzatają się po domu by przygotować dom na przyjazd tego gościa. dbamy o to by dom był wysprzątany wszystko w nimbyło na właściwym miejscu. Mama najczęściej przygotowuje smaczny posiłek, a to wszystko po to by ten gość czuł się u nas jak najlepiej.

podobnie chce przyjść do na sam Pan Jezus w komunii świętej, a my chcemy przygotować swoje serca na spotkanie z Nim.

Zapraszam Was kochane dzieci do odczytania fragmentu z Pisma Świetego zamieszczonego w podręczniku na stronie 104 - BÓG MÓWI - a nastepnie odpowiedzcie ustnie na pytania:

- O co setnik prosił Jezusa?

- Co Pan Jezus powiedział setnikowi?

- Jak setnik odpowiedział Panu Jezusowi?

- Za co Pan Jezus pochwalił setnika?

Setnik prosił Jezusa by przyszedł i uzdrowił chorego sługę bo wierzył że Jezus może tego dokonać, ale jednocześnie stenik wiedział, że jego postepowanie nie zawsze było dobre dlatego nie czuł się godny by przyjąc Jezusa do swego domu. Jezus widząć głęboka wiarę i pokorę setnika uzdrowił sługę.

Uczestnicząc we Mszy Świetej tuż prze przyjęciem komunii świetej wypowiadamu słowa: "Panie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie... - prośmy wówczas Boga by przyszedł do nas ze swoja łaską. 

Godny - to ten, który zasługuje na łaskę Boga, kocha Boga i jest Mu posłyszny.

Aby godnie przyjąć Pana Jezusa musimy być w stanie łaski uświęcającej. 

Stan łaska uświęcająca - życie bez grzechu, w przyjaźni z Panem Bogiem, po spowiedzi świetej w której otrzymujemy od Boga przebaczenie naszych grzechów.

Musimy pamiętać o tzw. poście eucharystycznym, który zwiazany jest z przyjmowaniem komunii świetej.

Post eucharystyczny - jest to powstrzymanie sięod spożywania pokarmów i na pojów na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej. post niedotyczy wody i lekarstw.

Przyjmowanie z szacunkiem i miłością Pana Jezusa do swego serca - pamiętajmy przyjmowanie Komunii Świetej winno odbywac się z szacunkiem i miłością ważne jest nasze przygotownie duchowe by wzbudzić w sobie wiarę że przychodzi do mnie sam Bóg, ( można odmówić akt wiary, nadziei, miłości lub żalu) Komunię Świetą nalezy przyjmować z pobożnością w postawie wyrażającej szacunek i miłość.

Zaproszenie z radością Pana Jezusa do swego serca - po przyjeciu Komunii Świętej należy uwielbiać Pana Jezusa, odmawiając modlitwę po komunii.

Pan Jezus chce być z Nami nieustannie, by nam błogosławic i otaczaś nas swoja opieką.

Do zeszytu pod tematem wpisz zdanie:

Komunia Świeta - to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postacia chleba i wina.

Wpisz pojecie stan łaski uświecajacej pod tym zdaniem. 

Pamiętajcie o uczestnictwie w niedzielnej Mszy Świetej godz. 11.30.

Pozdrawiam.smiley

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć