Nawigacja

edukacja wczesnoszkolna

Migracje zwierząt

Dzień dobry!

1.      Rozwiąż rebus słowny.  Odrzuć ska ze słowa miska. Dodaj słowo gra.                                      Ze słowa akcje wytnij ak, a pozostałą część dołącz do powstałego wcześniej wyrazu.                  W ten sposób otrzymasz rozwiązanie, które zapisz w zeszycie pod dzisiejszą datą

Przeczytaj znaczenie słowa migracje.

Migracje to wędrówki ludzi i zwierząt, stałe lub czasowe zmiany miejsca pobytu podyktowane różnorodnymi czynnikami.     Ludzie migrują w celu poprawy warunków życia, z powodu działań wojennych na terenie, który do tej pory zamieszkiwali, z przyczyn osobistych (rodzinnych, np. zawarcie małżeństwa), z powodu prześladowań.       Zwierzęta migrują w celu zdobycia pokarmu, z powodu złych warunków pogodowych, w poszukiwaniu miejsc dogodnych do rozmnażania.          Mówi się o migracji roślin, czyli przesuwaniu się granicy ich występowania z powodu zmian klimatu lub warunków glebowych, oraz o migracjach kamieni lub piasku (ruchome wydmy) spowodowanych najczęściej czynnikami atmosferycznymi, np. silnym wiatrem albo gwałtownymi opadami.

2.      Przeczytaj z podręcznika tekst „Dlaczego zwierzęta wędrują?” – podr. s. 32-33. Odpowiedz na pytania:

- Z jakich przyczyn migrują żurawie?

- Co jest powodem dalekich wędrówek węgorzy?

- Jak nazywa się motyl najbardziej znany z wędrówek?

- Co niezwykłego tworzą te motyle na drzewie?

- Wskaż na mapie (na globusie) drogę, którą podczas wędrówek pokonują żurawie, węgorze, motyle, motyle monarchy.

3. Wykonaj  ćwiczenia w kartach pracy – 20-21

- Uzupełnij w kartach ćwiczeń diagram nazwami wędrujących zwierząt tak, aby pasowały do wpisanych już liter. Wyjaśnij znaczenie wpisanego hasła,

- Napisz odpowiedź na pytanie: „Dlaczego niektóre zwierzęta migrują?”,

-  Odczytaj informacje z map. Podpisz mapy nazwami zwierząt zgodnie z podaną legendą,

- Zaznacz pętlą nazwy morza, do którego płyną węgorze,

Matematyka

Połowa i ćwierć – jednostki masy - podręcznik s. 120

1.       Przepisz kolorową ramkę do zeszytu.

2.       Wskaż na ilustracji w podręczniku produkt, który waży mniej, potem ten, który waży najwięcej, a następnie produkty, które ważą tyle samo -zad. 1

2.      Wykonaj obliczenia w zeszycie – przeliczanie jednostek masy według wzoru – zad. 2

3.      Rozwiąż  3 zadanie tekstowe w zeszycie na obliczanie masy,

4. Wykonaj zadanie dodatkowe – s. 54 ćw. 8

 

Zajęcia ruchowe:

 

https://www.youtube.com/watch?v=VNtWgtAf8Pc

 

Jeśli możesz i masz możliwość ćwiczyć pod opieką rodzica, doskonal przewrót w przód.

 

Muzyka

1.      Przeczytaj wiersz Marii Konopnickiej ,,Jabłoneczka“.

,,Jabłoneczka“

Jabłoneczka biała

Kwieciem się odziała,

Obiecuje nam jabłuszka,

Jak je będzie miała.

Mój wietrzyku miły,

Nie wiej z całej siły,

Nie otrącaj tego kwiecia,

Żeby jabłka były.

 

2.      Podziel wiersz na sylaby.

3.      Wykonaj wiersz, stosując różne środki wyrazu muzycznego, np.:

-          wolno,szybko;

-          nisko, wysoko, szeptem, głośno, cicho;

-          staccato lub legato*

4.       Piórkiem, dźwiękiem i pędzelkiem.

Modest Musorgski ,,Promenada“ z cyklu ,,Obrazki z wystawy“ – podr. s.95.

Obejrzyj link:

https://www.youtube.com/watch?v=jueZqWGG3uk

* Staccato (wym. stakkato; wł. oderwany, oddzielony) – technika artykulacji w grze na instrumentach muzycznych, w której kolejne dźwięki są grane oddzielnie, ze skracaniem ich wartości.

Legato – wiążąc, łącząc

 

 Utrwal piosenkę ,,Na majówkę” lub ,,Płynie Wisła…” – prześlij na ocenę.

Miłego weekendu!


Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć