Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna Poniedziałek 04.05.2020r.

Temat: Majowe święta.

Zapis w zeszycie: W klasie

                              Majowe święta.

 

1. Czytanie wiersza Jerzego Ficowskiego ,,Maj". P. s. 3

2. Wypowiedzi uczniów na temat przeczytanego tekstu:

- W jaki sposób poeta przedstawił maj?

- Jakie zmiany w przyrodzie można zaobserwować w maju?

3. Układanie rymów do wyrazu maj. P.s.3

4. Wypowiedzi uczniów na temat współczesnej i dawnej flagi Polski oraz sposobów świętowania Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zamieszczonego w podręczniku tekstu oraz fragmentu wiersza Wandy Chotomskiej ,,Dzień dobry, Biały Ptaku!" P. s. 4

 

,,Dzień dobry, Biały Ptaku!"

(fragment)

Dzień dobry, Biały Ptaku,

na skrzydłach niesiesz wiatr,

od Bałtyku kroplę wody słonej,

białe płatki kwiatów od jabłonek

i te gwiazdki śniegu znalezione

w słońcu Tatr.

 

Dzień dobry, Biały Ptaku,

twe skrzydła mocne są -

pod skrzydłami twymi żyzne pole

jabłko na jabłoni, chleb na stole

i najbliższy sercu pokoleń

wspólny dom.

Wanda Chotomska

 

  • Jakie są kolory polskiej flagi i co one oznaczają?
  • Kiedy oficjalnie ustalono, jakie są barwy naszego kraju?
  • Jak wyglądała najważniejsza chorągiew polskich rycerzy?
  • W jaki sposób Polacy świętują Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej?
  • Co symbolizuje w wierszu Biały Ptak?

 

Warto zapoznać dzieci z następującymi informacjami:

Biel i czerwień to polskie barwy narodowe. Biało-czerwony sztandar od wieków jest związany z dziejami naszej ojczyzny. Od najdawniejszych czasów symbolem polskich władców i polskich oddziałów wojskowych były chorągwie z białym orłem na czerwonym tle. Godłem Polski jest biały orzeł w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwrócony w prawo, na tle czerwonej tarczy herbowej. W czasie wojen i zaborów polskie symbole narodowe – flaga i godło- pomagały przetrwać narodowi trudne chwile. Były symbolem buntu i walki o wolność. Teraz, kiedy Polska jest niepodległym krajem, wywieszając biało-czerwoną flagę, dajemy wyraz naszej miłości do ojczyzny.

Aleksandra Michałowska, ,,Sto wierszy na każdą okazję", Wrocław 2010

 

5. Tropiciele wiedzy. Poznanie wzorów flag wybranych krajów. P.s.5

6. Praktyczne posługiwanie się kalendarzem jako ważnym źródłem informacji, różne sposoby zapisywania dat. Kolorowanie okienek z nazwą miesiąca i numerem dnia, w którym obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. K. s. 3,ćw.1

Notatka w zeszycie:

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzimy 2 maja.

 

7. Układanie nazw symboli narodowych z rozsypanek literowych. K. s. 3,ćw. 2

8. Ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem. Utrwalenie pisowni wielką literą nazw narodowości. K. s. 4 ćw. 3

9. Napisanie, co oznaczają kolory na fladze Polski ćw. 4

10. Dekodowanie informacji, zapisywanie hasła. Zapisywanie nazw państw wielką literą. K. s. 5,ćw. 5

11. Zapisywanie w zeszycie nazw państw z ćw. 5 w kolejności alfabetycznej. K. s. 5 ćw. 6

12. Ćwiczenia dodatkowe. K. s. 78, ćw. 14

13. Wykonanie z kolorowego papieru i patyczka chorągiewki w polskich barwach narodowych. ( praca na ocenę)

14. Mnożenie i dzielenie w zakresie 100. P. s. 82, 83 ćw. 1-5

15. Praca w kartach pracy KM. s. 3,4,5 ćw. 1-9

16. Ćwiczenia dodatkowe. KM. s. 54 ćw.1,2

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć