Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna Czwartek 30.04.2020r.

Temat: Nic w Ogrodzie.

1. Rozmowa na temat fragmentu lektury Danuty Parlak „Kapelusz Pani Wrony” – opowiadanie ”Nic w Ogrodzie”. P. s. 70-73

- Jak zmienił się Ogród, gdy przyszło do niego Nic?

- Jak zachowywało się Nic wobec mieszkańców Ogrodu?

- Kto odkrył, że Nic pojawiło się w Ogrodzie, i komu o tym powiedział? (wskaż w tekście odpowiedni fragment).

- Jak szpak Strach pokonał Nic?

- Dlaczego Nic nie potrafiło zrobić CZEGOŚ?

2. Lektury.

- Uzupełnienie metryczki z podaniem imienia i nazwiska autora, tytułu, imion głównych bohaterów. K. s. 76 ćw. 1 – praca do sprawdzenia

- Odczytanie i zapisanie zakodowanego tekstu. K. s. 76 ćw. 2 - praca do sprawdzenia

3. Udzielenie i zapisywanie odpowiedzi zgodnie z treścią fragmentu lektury. P. s, 70-73, K. s. 77 ćw. 3 - praca do sprawdzenia

4. Zilustrowanie lub napisanie odpowiedzi na postawione pytanie. K. s. 77 ćw. 4

5. Ćwiczymy z Noni. K. s. 78, 79 ćw. 1-5

- Uzupełnianie opisu kreta z wykorzystaniem zgromadzonego słownictwa.

- Dopisywanie nazw zawodów do czasowników.

- Uzupełnianie ilustracji maku nazwami części rośliny zielnej.

- Stopniowanie przymiotników.

- uzupełnianie wyrazów właściwymi literami.

6. Ćwiczenia dodatkowe. K. s. 98 ćw. 21, 22, s. 99 ćw. 24

7. Ćwiczymy z Noni. KM. s. 64, 65 ćw. 1-6

- Mnożenie i dzielenie w zakresie 100.

- Rozwiązywanie zadania tekstowego na dzielenie.

- Rozwiązywanie zadania tekstowego – obliczanie masy produktów.

- Wskazywanie kwadratów.

- Rozwiązywanie zadania tekstowego na mnożenie.

- Rozpoznawanie linii prostych, krzywych i łamanych na planie.

Życzę Wam miłej pracy!

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć