Nawigacja

Religia 27. 04 . 2020 Poniedziałek

Co dokonuje się podczas sprawowania Mszy Świętej ?

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !

1. Zastanów się :

- Z jakich okazji ludzie obdarowują się prezentami ?

- Czego wyrazem może być prezent ?

- Jak czuje się człowiek , który otrzymuje prezent ?

- Jak czuje się człowiek , który daje prezent ?

2. Ta katecheza pomoże nam odkryć jaki dar otrzymujemy w czasie Mszy Świętej .

Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu o Mszy Świętej pt. Film o Eucharystii .

https://www.youtube.com/watch?v=jI4E91uNSOc

3. W czasie każdej Mszy Świętej ma miejsce to samo wydarzenie , które dokonało się w wieczerniku i na krzyżu . Pan Jezus daje nam siebie jako pokarm , oddaje za nas życie i zmartwychwstaje . 

4. Przeczytaj tekst z Pisma Św. : Łk 22 , 19 - 20 ( podręcznik s. 102 )

5. Pomyśl :

- Czym stał się chleb , który Pan Jezus dawał swoim uczniom ?

- Czym stało się wino , które dał Chrystus ?

- Co daje Jezus podczas każdej Mszy Świętej ?

6. Podczas Mszy Świętej , po przeistoczeniu , kapłan ogłasza : ,, Oto wielka tajemnica wiary " .

 Zgromadzeni ludzie odpowiadają :

,, Głosimy śmierć Twoją Panie Jezu , wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale " .

7. Przyjrzyj się ilustracjom znajdującym się w podręczniku na s. 103 

  Zwróć uwagę , jak zachowujemy się oraz jakie postawy przyjmujemy w czasie Mszy Świętej .

8. Uzupełnij ćwicz.1 i 2 s. 48

9. Posłuchaj słów piosenki religijnej pt.,, W kruszynie Chleba " .

https://www.youtube.com/watch?v=BR7Ava9ibnc

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć