Nawigacja

Edukacja wczesnoszkolna

Poniedziałek 27.04.2020r.

Temat: Zwierzęta w ogrodzie.

1. Wysłuchanie czytanej przez rodzica inscenizacji P. Beręsewicza „ Kto zjadł sałatę?" P. s. 62–64

- Jakie zwierzęta są bohaterami wiersza?

- Co zginęło ślimakowi?

- Kto pomagał mu w odnalezieniu złodzieja sałaty?

- Jak oceniasz zachowanie kreta?

- Czym odżywiają się krety i ślimaki?

2. Układanie z rozsypanek literowych nazw zwierząt występujących w przedstawieniu. Zapisywanie ich w kolejności alfabetycznej. P. s. 62–64, K. s. 70 ćw. 1

3. Redagowanie odpowiedzi na podstawie treści wiersza. P. s. 62–64, K. s. 70 ćw. 2

4. Zapisywanie liczby mnogiej rzeczowników. K. s. 70 ćw. 3

5. Uzupełnianie zaproszenia na przedstawienie właściwymi wyrazami. K. s. 71 ćw. 4

6. Ćwiczenia dodatkowe. K. s. 91 ćw. 6, 7

7. Właściwości tabliczki mnożenia. Wyszukiwanie w tabliczce mnożenia przykładów podanych działań. P. s. 115 ćw. 1–6, 

8. Podawanie wielokrotności liczb: 2, 5, 10. KM. s. 54 ćw. 1

11. Zapisywanie działania do rysunku. KM. s. 54 ćw. 2

12. Zastosowanie przemienności mnożenia. KM. s. 54 ćw. 3

13. Uzupełnianie brakujących czynników w działaniach. KM. s. 54 ćw. 4

14. Rozwiązywanie zadania tekstowego na mnożenie. KM. s. 54 ćw. 5

15. Dopisywanie brakujących czynników do podanego iloczynu. Praktyczne stosowanie przemienności mnożenia. KM. s. 55 ćw. 6

16. Obliczanie iloczynów i ilorazów. Zapisywanie w diagramie rozwiązania za pomocą wyrazu. Dekodowanie hasła zgodnie z podanymi informacjami zawartymi w tabeli. KM. s. 55 ćw. 8

Zadanie domowe: KM. s. 55 ćw. 7

Miłego dnia!

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć