Nawigacja

Religia 02.04.Czwartek

Niedziela Palmowa pamiątką przybycia Pana Jezusa do Jerozolimy

Na kilka dni przed swoją męką i śmiercią Pan Jezus udał się z Apostołami do Jerozolimy. Wjechał tam na osiołku. Mieszkańcy tego miasta cieszyli się bardzo, że Pan Jezus przybywa do nich. Wyszli Mu na spotkanie i na znak radości wznosili okrzyki "hosanna" - to znaczy "cześć, chwała". Na drogę, którą jechał Pan Jezus, kładli swoje szaty i rzucali gałązki palmowe.Tak uczcili Pana Jezusa dorośli i dzieci. 
W Niedzielę Palmową przynosimy do kościoła palmy, aby przypomnieć sobie, jak kiedyś ludzie w Jerozolimie witali Jezusa, jako swojego Króla.
Pomyślmy:
1. Jak okazuję cześć Panu Jezusowi?
2. Jak często przepraszam Jezusa za swoje grzechy?
Narysuj w zeszycie palmę .

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Rawie Mazowieckiej
    96-200 Rawa Mazowiecka ul. Miła 2
  • 46 814 22 36

Galeria zdjęć